Επιστροφή

Πίνακες συμμετεχόντων στη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και την παράλληλη αυτής την Μ.Παρασκευή 30 Απριλίου

 ΘΕΜΑ : Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και παράλληλη αυτής για τις 30/04/2021 & 05/05/2021   
ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019  
γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 16320/ ΦΕΚ 996Β/13-3-2021
δ. Την υπ’ αριθμ. 1047/19-1-21 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορ. Προστ. Κατ.
ε. Την υπ’ αριθμ 276/26-03-2021 Απόφαση Δημάρχου Κοζάνης
στ. Την αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.22865 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1462Β/13-04-2021) 
 
Σε εφαρμογή των σχετικών, παραθέτουμε συνημμένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών)  για την  λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και την παράλληλη της στο χώρο του Νιαημερου του Δήμου Κοζάνης
Οι εκθέτες τοποθετούνται εκ περιτροπής στις λαϊκές αγορές του Δήμου (κύρια και παράλληλη). Δηλαδή οι μισοί εκθέτες το πρώτο Σάββατο τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, το επόμενο Σάββατο τοποθετούνται στην παράλληλη αγορά Νιαημερου. Αντίστοιχα οι άλλοι μισοί εκθέτες από την παράλληλη λαϊκή αγορά Νιαημέρου, τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και ούτω καθεξής.
Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ).  Στο νότιο μέρος της λαϊκής Αριστοτέλους θα τοποθετηθούν οι έμποροι βιομηχανικών προϊόντων, οι οποίοι θα εκτείνονται έως την οδό του Σιδηροδρομικού Σταθμού.
 Αντίστοιχα για την παράλληλη λαϊκή Νιαημερου έχει χωροθετηθεί  έκταση για το βιομηχανικό τομέα. Ειδικά για την παράλληλη λαϊκή αγορά του Νιαημερου, τονίζουμε ότι οι θέσεις των εκθετών, υποδεικνύονται επί τόπου τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις και οι τοποθετήσεις γίνονται μόνο για την τρέχουσα ημέρα.
Ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό ότι οι λαϊκές αγορές  Αριστοτέλους και Παράλληλη θα πραγματοποιηθούν τη Μ.Παρασκευή 30/04/2021.
Υπογραμμίζουμε ότι οι χώροι που διατίθενται για τη λειτουργία των λαϊκών είναι μεγάλης έκτασης, αλλά τα ενδιάμεσα και υποχρεωτικά κενά μεταξύ των πάγκων αναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οδών. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγω αποβολής από τις λαϊκές.
Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.
Παρακαλούμε ιδιαίτερα, το καταναλωτικό κοινό να χρησιμοποιεί το αντίστοιχο ρεύμα ανόδου ή καθόδου για την πεζή κίνηση του, έτσι ώστε να περιορισθεί η πρόσωπο με πρόσωπο διασταύρωση  των πολιτών. 
Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακούλα και γάντια μιας χρήσεως.
Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου. 
Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.
Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και αυστηροί.
Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο».
 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω
.
 
Ο Αντιδήμαρχος
 
 
Κώστας Κυριακίδης
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  30-04-2021 & ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ 08/05/2021
 
 
Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα διεύθυνση
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
2 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ  ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΓΡΕΒΕΝΑ
4 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
5 ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
6 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
8 ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
9 ΒΛΑΧΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
10 ΓΗΡΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
11 ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
13 ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
14 ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
15 ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
16 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
17 ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
18 ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
19 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
20 ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
21 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
22 ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
23 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ
24 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
25 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
26 ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
27 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
28 ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
29 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
30 ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
31 ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
32 ΖΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
33 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
34 ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
35 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
36 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΙΛΙΓΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
37 ΘΩΜΑIΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
38 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π- ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗ
39 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
40 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
41 ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
42 ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΒΟΙΟ
43 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
44 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
45 ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
46 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
47 ΚΑΛΟΙΔΟΥ  ΟΛΓΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
48 ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
49 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
50 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
51 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
52 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
53 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
54 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
55 ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
56 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
57 ΚΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
58 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
59 ΚΟΤΖΑΙΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
60 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
61 ΚΟΥΤΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
62 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
63 ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
64 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ
65 ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
66 ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
67 ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
68 ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΒΟΪΟ
69 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ
70 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ
71 ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
72 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
73 ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
74 ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
75 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
76 ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ  Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
77 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΡΓΟΣ ΚΑΣΤ
78 ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
79 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΟΡΔΑΙΑ
80 ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
81 ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
82 ΜΗΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
83 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
84 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
85 ΜΟΚΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
86 ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
87 ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
88 ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
89 ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
90 ΜΠΕΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
91 ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
92 ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΑΥΓΑ ΒΟΪΟ
93 ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΒΟΪΟ
94 ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
95 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
96 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
97 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
98 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
99 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
100 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
101 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
102 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
103 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
104 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
105 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
106 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
107 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΟΪΟ
108 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
109 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
110 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
111 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
112 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
113 ΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
114 ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
115 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
116 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
117 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
118 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
119 ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ
120 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
121 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ
122 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
123 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΑΥΓΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
124 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
125 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
126 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
127 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
128 ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
129 ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
130 ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΓΡΕΒΕΝΑ
131 ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
132 ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
133 ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
134 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
135 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
136 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
137 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
138 ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
139 ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
140 ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
141 ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
142 ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
143 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
144 ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ
145 ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
146 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
147 ΤΣΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΡΓΟΣ ΚΑΣΤ
148 ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
149 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
150 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
151 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
152 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
153 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
154 ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
155 ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
156 ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ
157 ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
158 ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
159 ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
160 ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
161 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
162 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
163 ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
164 ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑ
165 ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ στην παράλληλη λαϊκή αγορά Νιάημερος στις 30-04-2021  & Αριστοτέλους στις 08/05/2021
 
Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα διεύθυνση
1 ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
2 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ  Π-ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΒΟΪΟ
5 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  Π-ΟΣΠΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
6 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
7 ΑΝΔΡΕΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ
9 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
10 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
11 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
12 ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Π-ΜΕΛΙ ΣΕΡΒΙΑ
13 ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
14 ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
15 ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
16 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
17 ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ Π-ΧΥΜΟΙ ΣΕΡΒΙΑ
18 ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
19 ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
20 ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
21 ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
22 ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
23 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΣΕΡΒΙΑ
24 ΓΙΑΝΤΣΗ ΟΛΓΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
25 ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
26 ΓΙΩΣΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ    Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
27 ΓΚΑΡΛΟΦΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
28 ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
29 ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
30 ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
31 ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΔΕΣΣΑ
32 ΔΑΓΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
33 ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
34 ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
35 ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
36 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
37 ΔΑΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
38 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ
39 ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
40 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
41 ΔΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
42 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
43 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
44 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
45 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
46 ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
47 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
48 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
49 ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
50 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
51 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
52 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ
53 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
54 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
55 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
56 ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
57 ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
58 ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΕΡΒΙΑ
59 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
60 ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
61 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
62 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
63 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
64 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
65 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
66 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
67 ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
68 ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
69 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
70 ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
71 ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΒΟΪΟ
72 ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΒ- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΟΪΟ
73 ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
74 ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
75 ΚΟΣΜΙΔΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
76 ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
77 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΒΟΪΟ
78 ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
79 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
80 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
81 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
82 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
83 ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
84 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
85 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
86 ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
87 ΛΑΒΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
88 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
89 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΟΡΔΑΙΑ
90 ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
91 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
92 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
93 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
94 ΜΑΡΕΛΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
95 ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
96 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
97 ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
98 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
99 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
100 ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
101 ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
102 ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
103 ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ
104 ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
105 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
106 ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
107 ΜΠΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
108 ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
109 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
110 ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
111 ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
112 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
113 ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
114 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
115 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
116 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
117 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
118 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
119 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
120 ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
121 ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
122 ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
123 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
124 ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
125 ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
126 ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
127 ΣΗΜΑΔΗΣ   ΤΡΥΦΩΝ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑ
128 ΣΟΙΤΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
129 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
130 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
131 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
132 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
133 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
134 ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
135 ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
136 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
137 ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
138 ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
139 ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΣΕΡΒΙΑ
140 ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΓΡΕΒΕΝΑ
141 ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
142 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
143 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
144 ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
145 ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
146 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
147 ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
148 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
149 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΥΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
150 ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
151 ΤΣΕΠΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
152 ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
153 ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
154 ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
155 ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
156 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
157 ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
158 ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
159 ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
160 ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
161 ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
162 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
163 ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΜΕΛΙ ΣΕΡΒΙΑ
164 ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ
165 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
166 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ