Επιστροφή

Πόλεις και Πολίτες διεκδικούν λύσεις για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού. Συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης σε διήμερη συνάντηση της πρωτοβουλίας «Συμμαχία για το νερό»

Σε διήμερη συνάντηση με θέμα «Πόλεις και πολίτες διεκδικούν λύσεις για την βιώσιμη διαχείριση του νερού», που πραγματοποιήθηκε 23-24 Μαΐου, συμμετείχε ο Δήμος Κοζάνης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας δράσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ», στην οποία λαμβάνει μέρος.

Η εν λόγω πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το Δίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και το Ίδρυμα ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ, ενώ συμμετέχει η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ, με 177μέλη ΔΕΥΑ πανελλαδικώς) καθώς και φορείς που σχετίζονται με τη διαχείριση υδατικών πόρων στην Γερμανία (περιβαλλοντική οργάνωση Grune Liga, Ένωση Φορέων Δημόσιας Διαχείρισης Νερού, Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της πόλης του Βερολίνου, κ.α.).

O Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος κ. Μαλούτας απηύθυνε χαιρετισμό σαν εκπρόσωπος του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων, ενώ στη διημερίδα συμμετείχαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ κ.Νούλα Τουμπουλίδου, ο διευθυντής της επιχείρησης κ.Γιώργος Παυλίδης καθώς το στέλεχος της επιχείρισης κ.Χάρης Κουζιάκης παρουσιάζοντας εισήγηση με θέμα «Έλεγχος και μείωση του μη ανταποδοτικού νερού στα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού στην Κοζάνη- η εμπειρία από το πρόγραμμα WATERLOSS» .

 

Η πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ περιλαμβάνει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων – ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών εμπειρογνώμων σε θέματα πολιτικής και τεχνογνωσίας διαχείρισης υδατικών πόρων (πηγή, επεξεργασία, κατανάλωση), τη δημιουργία οδηγού καλών πρακτικών για τους δήμους και τους πολίτες καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καταγραφή και συγκέντρωση εκείνων των στοιχείων και δεδομένων σε επιστημονικό, πολιτικό, τεχνολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο που θα βοηθήσει τους δήμους και δευτερευόντως τους δημότες να βελτιστοποιήσουν τις δυνατότητες δράσης τους για την επίτευξη της μείωσης και γενικότερα ορθολογικότερης διαχείρισης του αστικού νερού.