Επιστροφή

Προχωρούν οι εργασίες στην πλατεία Λασσάνη – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες, ότι στo πλαίσιo εκτέλεσης των εργασιών στην πλατεία Λασσάνη και τις γύρω οδούς,  ο εργολάβος θα προχωρήσει σε εργασίες σήμανσης και περιμετρικής περίφραξης της πλατείας Λασσάνη σε απόσταση 1,50 μ. πέραν των ορίων της,  τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023.  

Οι εργασίες υλοποιούνται σε εφαρμογή του Φ.Ε.Κ. 3882/Α’/16.06.2023, το οποίο αφορά στην λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί δημοτικών οδών της πόλης της Κοζάνης. 
Οι συγκεκριμένες πρώτες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στην Α' φάση κατασκευής του έργου και αναμένεται να εκτελεστούν εντός μίας - δύο ημερών. 
Επισημαίνεται, ότι στο εξής και έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες διαμόρφωσης/κατασκευής της οδού Επτανήσου (έμπροσθεν του ξενοδοχείου "ΑΝΕΣΙΣ") στο νότιο τμήμα της πλατείας, δεν θα είναι δυνατή η κίνηση οχημάτων επί του οδοστρώματος της οδού Επτανήσου και η κίνηση με κατεύθυνση την οδό Κ. Παλαμά θα πραγματοποιείται διαμέσου της διαδρομής επί των οδών Ολύμπου, Κοντορούση και Τσιμηνάκη ή περιμετρικά της πλατείας.
 Παρακαλούνται οι πολίτες να μην διέρχονται από τον χώρο της πλατείας και οι οδηγοί να μην σταθμεύσουν τα οχήματά  τους περιμετρικά του ορίου της πλατείας, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι προκλήσεως ατυχημάτων και να διευκολυνθεί το έργο των αρμοδίων συνεργείων.