Επιστροφή

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών περιόδου Πάσχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ: Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Ταχ.Δ/νση:Π. Χαρίση 6
Ταχ.Κώδ: 50100
Πληροφορίες: Μπιλιώνης Γεώργιος 
Τηλέφωνο: 2461355103,137
FAX2461037006
E-mail: doled@kozanh.gr
 
Κοζάνη, 14-4-2020
Αριθμ. πρωτ.: 9814
 
 
ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο
 
Κοιν: Δημοτική Αστυνομία
          Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης
 
ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών περιόδου Πάσχα
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι λαϊκές αγορές για την εορταστική περίοδο του Πάσχα θα λειτουργήσουν ακολούθως:
Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου: Λαϊκή αγορά Αιανής, Ποντοκώμης
Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου: Λαϊκή Αγορά Αριστοτέλους Κοζάνης, Αγίου Δημητρίου
Τρίτη 21 Απριλίου: Λαϊκή Σκρκας, Ηπειρώτικων, Κρόκου
Πέμπτη 23 Απριλίου: Λαϊκή Ποντοκώμης
Παρασκευή 24 Απριλίου: Λαϊκή Αγορά Αιανής, Αγίου Δημητρίου
Σάββατο 25 Απριλίου : Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους
Σημειώνουμε ότι οι λαϊκές αγορές λειτουργούν με μειωμένη προσέλευση εκθετών κατά 50%..
 
 
Ο Διευθυντής
 
Μπιλιώνης Γεώργιος