Επιστροφή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Περισυλλογή & Επανένταξη Αδέσποτων Σκύλων

 Ο Δήμος Κοζάνης ως αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή του Προγράμματος Αντιμετώπισης Αδέσποτων Σκύλων (σύμφωνα με τον ν. 3170/2003) και προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στην επιτάχυνση του προγράμματος για το έτος 2011 προσκαλεί να προβούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος άτομα ή φορείς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, για σύναψη ετήσιας σύμβασης παροχής εργασίας για την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων, τη μεταφορά τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, την παροχή των απαραίτητων ενεργειών για την προετοιμασία στείρωσης, τη μεταφορά σε συμβεβλημένο κτηνίατρο του Δήμου (για σήμανση, καταγραφή, στείρωση, εμβολιασμό), την επαναφορά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, την αποθεραπεία και τη μεταφορά για επανένταξη. Τα παραπάνω θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 3170/2003 και την κείμενη νομοθεσία.

Η γεωγραφική περιοχή που θα καλυφτεί είναι ο Δήμος Κοζάνης.

Εκτιμώμενος αριθμός εργασιών: Διακόσιες (200)

Κόστος ανά Εργασία: Ενενήντα (90) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

 

Πληροφορίες: Δήμος Κοζάνης, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1,

                        Τηλέφωνο 2461350444-Χατζοπούλου Μίνα