Επιστροφή

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων για κατάθεση Δελτίου Απογραφής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσεως 2015 (γεν. 1994 ) για κατάθεση Δελτίου Απογραφής ΔΑ.


ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 10 Ν.3421/13-12-2005 <<Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες Διατάξεις >>

            β.  Φ. 429.1/53/158328/Σ. 1962/29 Δεκ 2005 ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ. Δημ. Τάξης, Εξωτερ.    

            και ΥΕΘΑ

 
  1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2015 (γεννημένοι το έτος 1994) που διαμένουν στο Δήμο Κοζάνης και στις Τοπικές Κοινότητες  Αλωνακίων και Ανθοτόπου του ΔήμουΚοζάνης,είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από τις 2 Ιανουαρίου 2012 έως και τις  5 Ιανουαρίου 2012.
 

      Όσοι είναι γραμμένοι στους Στρατολογικούς Πίνακες των  Τοπικών Κοινοτήτων

            Βατερού, Καλαμιάς, Καρυδίτσας, Κοίλων, Λευκόβρυσης, Λευκοπηγής, Λυγερής,       

            Μεταμόρφωσης, Ξηρολίμνης, Οινόης, Πετρανών, Πρωτοχωρίου, Φτελιάς, Σκήτης

            Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης καθώς και στην Δημοτική  Ενότητα Αιανής        

            είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από τις  9  

            Ιανουαρίου 2012 έως και τις 13 Ιανουαρίου 2012

 

     Όσοι είναι γραμμένοι στους Στρατολογικούς Πίνακες  των  Δημοτικών Ενοτήτων

     Δημητρίου Υψηλάντη και Ελίμειας είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να

     καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από τις 16  Ιανουαρίου 2012 έως και τις  20 Ιανουαρίου   

     2012
 

     Όσοι είναι γραμμένοι στους Στρατολογικούς Πίνακες της Δημοτικής Ενότητας

     Ελλησπόντου είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δελτίο

           Απογραφής  από τις 23  Ιανουαρίου 2012 έως και τις  27 Ιανουαρίου 2012

 

Η κατάθεση των Δελτίων απογραφής θα πραγματοποιείται στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας στην Δ/νση: Κ. Δαβάκη 8 Κοζάνης.

Επιπρόσθετα, σας πληροφορούμε ότι, οι στρατεύσιμοι έχουν δικαίωμα να απευθύνονται και    

      στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ ) του Δήμου για τη συμπλήρωση

      Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 
  1. Όσοι στρατεύσιμοι,  δεν προσέλθουν στις παραπάνω ημερομηνίες, μπορούν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από τις 20 Φεβρουαρίου 2012 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2012 στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας στην Δ/νση: Κ. Δαβάκη 8 Κοζάνης και

από τις 28/ Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2012 στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ ) του Δήμου

 
 
 
 

                                                                                                           Από το γραφείο αστικής  Κατάστασης