Επιστροφή

Πρόσκληση σε ειδική τακτική συνεδρίαση για την εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου

ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02-01-2011
ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ 10:30 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτηρίου, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 79 του Ν.3852/2010 εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου.


Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΝΑΝΟΥ ΣΥΜΕΛΑ