Επιστροφή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου στις 7/2/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΟΥ

                    

              Κρόκος,  03 Φεβρουαρίου 2011

                 

              Πρωτ.:   5350

                                                                                                                                                                                    

Ταχ. Δ/νση

:

Αλιάκμωνος 20
   

Π Ρ Ο Σ:

Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας

     Καρανάνου Συμέλα

      Τουρτούρα Αργύριο

      Μανώλα Νικόλαο

     Κάτσιου-Βατάλη Στέλλα

Κοινοποίηση:

α)Δήμαρχος Κοζάνης κ.Μαλούτας Λάζαρος β)Αντ/ρχος Ελίμειας - Αιανής                κ. Τζέλλος Γεώργιος

Ταχ. Κώδικα

Αρμόδιος

:

:

50010 – ΚΡΟΚΟΣ

Τσιώγκας  Γεώργιος,  Πρόεδρος

Τηλέφωνο

:

24610 – 64170

Fax

:

24610 - 633

 

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Κρόκου  στις  7  Φεβρουαρίου  2011».

 

 

Καλείστε στο Πνευματικό κέντρο Κρόκου,  στις 7 Φεβρουαρίου 2011,  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  6&30 μ.μ., σε τακτική  συνεδρίαση του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου  για ενημέρωση , συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα εξής   θέματα :

 

1.      Κατάρτιση Επιχειρησιακού και Τεχνικού προγράμματος της  Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΟΚΟΥ

 

 

Τσιώγκας  Γεώργιος