Επιστροφή

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αιανή  06-04-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                Αρ. Πρωτ. 19838

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΑΙΑΝΗ               

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ

                        ΠΡΟΣ:

                        Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Αιανής

1.    Φτάκας Γεώργιος

2.    Χολέβα Ουρανία 

3.    Γκριτζέλης Αντώνιος

4.    Μπούκου Αικατερίνη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 Καλείστε στο Δημοτικό Γραφείο (πρώην Δημαρχείο) , Αίθουσα Συνεδριάσεων Συμβουλίου,  στις 12 Απριλίου   2011,  ημέρα  Τρίτη      και ώρα  7.30 μ.μ., σε τακτική  συνεδρίαση του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής για ενημέρωση , συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα εξής   θέματα :

    

1.Διοργάνωση των πολιτιστικών-λαογραφικών  εκδηλώσεων «Λαζαρίνες» σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Αιανής η «Πρόοδος» , το Σύλλογο Γυναικών Αιανής & τον Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης στο διήμερο 16 & 17 Απριλίου 2011.  Εισηγητής Ματίνα Κουφαλέξη - Καραμανώλα  , Πρόεδρος Σ. Δ. Κ

 

2. Ενημέρωση για τα δημοτικά τέλη που θα ισχύουν το έτος 2011 στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής σύμφωνα με την  από 21-03-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.  Εισηγητής Φτάκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Σ. Δ. Κ

 

3.Διοργάνωση εκδήλωσης την Κυριακή  8 Μαΐου 2011 την «Ημέρα της Γιορτής της

  Μητέρας» σε συνεργασία το Σύλλογο Γυναικών Αιανής ,  τον Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης  & την Κοινωφελή Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης. Βράβευση των τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων που απέκτησαν τέκνα κατά τη διάρκεια του έτους 2010. Εισηγητής Ουρανία Χολέβα –Πάλα  Μέλος του Σ. Δ. Κ

 

4.Ενημέρωση για το  Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης  κατά το μέρος που αφορά τη Δημοτική Κοινότητα Αιανής  για το έτος 2011 σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης  της 30ης Μαρτίου 2011. Διατύπωση πρότασης  προς το Δήμο Κοζάνης για  ένταξη επειγόντων έργων.   Εισηγητής Ματίνα Κουφαλέξη - Καραμανώλα  , Πρόεδρος Σ. Δ. Κ

 

5.Γνωμοδότηση επί της  αίτησης -με απ 16083/23-03-2011-  των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ) για δωρεάν παραχώρηση κοινοτικής αίθουσας ή κτιρίου  για μετεγκατάσταση του ταχυδρομικού καταστήματος Αιανής. Εισηγητής Φτάκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Σ. Δ. Κ

 

6. Γνωμοδότηση επί της αίτησης  της κ. Ελένης Καλία, μισθώτριας του διαμερίσματος επί της οδού Εγνατίας 130 Θεσσαλονίκη-ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Χρήστος Μανώλης»  για  μείωση του μισθώματος.  Εισηγητής Φτάκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Σ. Δ. Κ

 

7. Γνωμοδότηση επί της αιτήματος του κτηνοτρόφου  του κ. Ντίνα Μιχαήλ του Ιωάννη κατοίκου Αιανής για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 221/74. Σχετικά τα έγγραφα α) της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας. Απ 13189/165/22-03-2011 & β) του Τμήματος Διοίκησης του Δήμου Κοζάνης με ημ/ναι 24-03-2011. Εισηγητής Ματίνα Κουφαλέξη - Καραμανώλα  , Πρόεδρος Σ. Δ. Κ

 

8.Κατάθεση προτάσεων για δράσεις ενέργειες , πρωτοβουλίες που θα αναδείξουν το ρόλο της Αιανής σαν ιστορικής έδρας του Δήμου Κοζάνης. Εισηγητής Φτάκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Σ. Δ. Κ

 

9 Ενημέρωση για την τοποθέτηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. στύλων  μεταφοράς ρεύματος  σε ποιμνιοστάσια δια μέσου του χώρου της εξοχής  στον Αη Δημήτρη Αιανής. Εισηγητής Ματίνα Κουφαλέξη - Καραμανώλα  , Πρόεδρος Σ. Δ. Κ

 

10.Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ-Παράρτημα Κοζάνης και τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς  για το θέμα των ναρκωτικών.  Εισηγητής Ουρανία Χολέβα –Πάλα  Μέλος του Σ. Δ. Κ

 

11.Διατύπωση πρότασης  προς το Δήμο Κοζάνης για την εκπόνηση μελέτης «Αγωγός μεταφοράς νερού προς την κτηνοτροφική ζώνη Αιανής –Κτενίου» .  Ενημέρωση για τα προβλήματα της  υδροδότησης  των κτηνοτροφικών μονάδων από το νερό της Σουρβάλας  –Εισηγητής Ματίνα Κουφαλέξη - Καραμανώλα  , Πρόεδρος Σ. Δ. Κ

 

12. Αίτηση του Συνεταιρισμού Πολυδύναμων Φυτών Δυτικής Μακεδονίας για

      παραχώρηση της αίθουσας του πρώην Κτηνιατρείου προκειμένου να στεγαστεί ο

      Συνεταιρισμός.

 

13. Απολογισμός της  διοργάνωσης των  αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2011.

 Σύσταση επιτροπής  για την μελέτη και υποβολή προτάσεων για την καλύτερη

 διοργάνωση του θεσμού -Εισηγητής Εισηγητής Ματίνα Κουφαλέξη - Καραμανώλα  , Πρόεδρος Σ. Δ. Κ

 

14.Ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στο παλαιό γήπεδο ποδοσφαίρου και τις λοιπές αθλητικές υποδομές Αιανής . Εισηγητής Ματίνα Κουφαλέξη - Καραμανώλα  , Πρόεδρος Σ. Δ. Κ

 

15.Διατύπωση πρότασης  προς το Δήμο Κοζάνης για την εκπόνηση μελέτης «Κερκίδα στο παλαιό γήπεδο ποδοσφαίρου Αιανής» για την οποία υπάρχει ένταξη στο ΕΑΠ του 2011  με  χρηματοδότηση 45.000,00. Εισηγητής Ματίνα Κουφαλέξη - Καραμανώλα  , Πρόεδρος Σ. Δ. Κ

 

16.Ανάληψη πρωτοβουλίας σε συνεργασία με εθελοντές &  τους φορείς της Αιανής για την καθαριότητα των δρόμων προς Χρώμιο, Ρύμνιο,  Καισαρειά, Κερασιά . Εισηγητής Ουρανία Χολέβα –Πάλα  Μέλος του Σ. Δ. Κ

 

17. Διατύπωση πρότασης  προς το Δήμο Κοζάνης για την εύρυθμη  λειτουργία του ΚΕΠ Αιανής.  Εισηγητής Φτάκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Σ. Δ. Κ

 

 

Η  Πρόεδρος

                                                          του Συμβουλίου

                                                                       της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής

 

 

 

                                                                        Ματίνα Κουφαλέξη-Καραμανώλα

 

 

Η παρούσα κοινοποιείται:  

Σε όλους τους τοπικούς φορείς Αιανής :

   1. Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος  Αιανής η Πρόοδος

   2. Σύλλογος  Γυναικών Αιανής

   3. Εμπορικός  Σύλλογος  Αιανής

   4. Αθλητικός Σύλλογος Αλιάκμων Αιανής

   5. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αιανής

   6. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου  Αιανής

   7. Λαογραφικός Σύλλογος Αιανής  ο «Μύλος»