Επιστροφή

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Πρωτοχωρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ

 

Πρωτοχώρι 25 Ιανουαρίου 2011

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου -3646-

 

ΠΡΟΣ

Τους Τοπικούς Συμβούλους του Τοπικού Συμβουλίου Πρωτοχωρίου

1.    Θεοδωρίδη Γεώργιο

2. Κατσόγιαννου-Τριανταφύλλου Ευθυμία

 

Πληροφορίες: Καμπουρίδης Νίκος

Τηλέφωνα    : 2461099240-6944310042

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.    Γραφείο Δημάρχου Κοζάνης

2.    Πρόεδρο του Δημ. Συμβ. Κοζάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

30 Ιανουαρίου 2011

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ

 

ΗΜΕΡΑ

Κυριακή

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ

 

ΩΡΑ

18:00 μ.μ.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΤΟΠΟΣ

Δημοτικό Κατάστημα Πρωτοχωρίου

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα συζήτησης :

 

1.         Συζήτηση-ενημέρωση για την εφαρμογή του Προγράμματος «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Καλλικράτης» (ν. 3852 Φ.Ε.Κ.Α΄87/7-6-2010) και τις αρμοδιότητες του Προέδρου και των Τοπικών Συμβούλων στις Τοπικές Κοινότητες των Ο.Τ.Α. (Από αναβολή).

Εισηγητής: Καμπουρίδης Νίκος

2.       Συζήτηση - λήψη Απόφασης για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας (ν. 3852, άρθρ. 82, παρ. στ).

      Εισηγητής: Καμπουρίδης Νίκος

3.       Συζήτηση-λήψη Απόφασης για τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που    βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας (ν. 3852, άρθρ. 84, παρ. δ).

     Εισηγητής: Καμπουρίδης Νίκος

4.       Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

 

 

 

Το Γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος είναι ανοικτό για ενημέρωση των Συμβούλων καθώς και των συμπολιτών μας, κάθε μέρα και τις ώρες από 19:30 έως 21:00 μ.μ.

 

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ