Επιστροφή

Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών D 345

 Έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 33-38 του Ν. 4849/2021
  • την υπ’ αριθμ. 62/2024  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία

 υπαίθριας αγοράς με αφορμή τις θρησκευτικές εορτές .

  • την υπ’ αριθμ 147/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο

κανονισμός λειτουργίας υπαιθρίων αγορών με αφορμή θρησκευτικών – επετειακών εορτών, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.

  • Την υπ’ αριθμ 27/2024  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα

 αντίστοιχα τέλη.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υπαίθρια αγορά  που απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα

α/α

ημερομηνία

           Εορτή

διάφορα

χαλβάς,λουκουμάδεςφορητή έψηση

καλλιτεχνήματα

καντίνες

1

24/06/2024

 

Αγ. Πνεύματος Κρόκου

2

1

0

2

24/06/2024

Αγ. Πνεύματος Αιανής

3

1

0

3

01/07/2024

Αγίων Αναργύρων Κοζάνης

 

5

2

1

4

07/07/2024

Αγ. Κυριακής-Σιόποτο

5

1

0

5

20/07/2024

Προφήτη Ηλία ΚΟζάνης

4

2

2

6

25/07/2024

Αγ. Αννα Κοζάνης

1

1

0

7

26/07/2024

Αγ. Παρασκευή Κρόκου

5

1

0

8

26/07/2024

Αγ. Παρασκευή Κοζάνης

8

2

2

9

26/07/2024

Αγ. Παντελεήμωνος

Καλαμιάς

6

2

0

 

Α. πωλητές που διαθέτουν  βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4849/2021 και τα άρθρα 1 και 2 της αριθμ. 21049 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 981 Β/3-3-2022)..

Β.  Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.

Γ. Άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο

Δ. Άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη

να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο των υπαίθριων αυτών αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:

 α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους,

β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,

  έως  28/06/2024. ώρα 14,00

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις  28/06/2024 στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά. Οι υπαίθριες αγορές έχουν διάρκεια 24 ώρες. Από την παραμονή της εορτής (07/05/2024) και ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού (08/05/2024) και ώρα 16.59 

 

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 27/2024 ΑΔΣ και αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα

 

ΘΕΣΗ

εντός ρυμοτομικού σχεδίου

εκτός σχεδίου Κοζάνης-εντός Κοινότητας Κοζάνης

Λοιπός Δήμος

Πώλησης διαφόρων προϊόντων 

40,00  ευρώ

30,00  ευρώ

20,00 ευρώ

Είδη λαϊκής τέχνης –καλλιτεχνήματα κτλ

5,00  ευρώ

40,0  ευρώ

3,00 ευρώ

Φορητή έψηση

40 ,00 ευρώ

30,00 ευρώ

20,00 ευρώ

Καντίνες

50 ,00 ευρώ

40,00 ευρώ

30,00 ευρώ

 

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο διάγραμμα της σχετικής Απόφασης.

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

 

 

 

 

 

 

 

      Μπιλιώνης Γεώργιος

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

 

ΑΙΤΗΣΗ

 ΕΓΓΡΑΦΟ