Επιστροφή

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας της Δημοτικής Βιωλιοθήκης

Δεν λειτουργεί προσωρινά, λόγω τεχνικών προβλημάτων, η ιστοσελίδα της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης www.kozlib.gr.  Παρακαλούνται οι πολίτες να δείξουν την κατανόησή τους.