Επιστροφή

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποφάσισε να αναστείλει τη διάθεση του τοπικού πόρου ανάπτυξης επικαλούμενο διαδικαστικά ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης θεωρεί ότι η απόφαση αυτή δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα στο δήμο σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο και καλεί το ΥΠΕΚΑ.

 - Να προχωρήσει άμεσα σε απόφαση , που να απελευθερώνει την καταβολή του τοπικού πόρου ,ώστε να χρηματοδοτηθούν έργα υποδομής και ανάπτυξης στην περιοχή, που συνάδουν με το θεσμικό πλαίσιο του πόρου.

-   Να συνεχιστεί η χρηματοδότηση έργων, που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα και τα οποία υλοποιούνται σύμφωνα με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην δύσκολη οικονομική περίοδο που περνά ο τόπος μας, να υπάρξουν πόροι στην αγορά, ιδίως όταν αυτοί δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

-   Επίσης καλούμε το ΥΠΕΚΑ να ξεκινήσει τον διάλογο με τους τοπικούς φορείς για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Τοπικού Πόρου, την αλλαγή του θεσμικού του πλαισίου και την αναπροσαρμογή του ύψους. Η ριζική αυτή αναμόρφωση του καθεστώτος του Πόρου κρίνεται απολύτως αναγκαία ενόψει των νέων δεδομένων που ορίζουν η παρατεταμένη οικονομική κρίση και η εσπευσμένη πλέον μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.