Επιστροφή

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης σε Συνεδρίαση του σήμερα 16      Φεβρουαρίου 2011

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

 

·        Να διεκδικήσει και να στηρίξει την αυτόνομη ανάπτυξη και των δύο (2) τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, που έχουν έδρα την Κοζάνη.

·        Να διεκδικήσει και να απαιτήσει από τους Αρμόδιους Φορείς της Πολιτείας την επίσπευση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας να αποκτήσει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

·        Να διεκδικήσει και να απαιτήσει από την Πολιτεία την επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να στελεχωθεί άμεσα με το απαραίτητο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

·        Να προβεί σε κάθε ενέργεια για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου.

·        Να ζητήσει από την Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας να εκπονήσει και να παρουσιάσει το Στρατηγικό Σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

·        Τέλος ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ ότι θεωρεί την ύπαρξη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας άρρηκτα συνδεδεμένη με το μέλλον της περιοχής, η οποία βιώνει ένα αναπτυξιακό αδιέξοδο.

·        Η διατήρηση και συνέχεια του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής, η εξωστρέφεια προς την ΝΑ Βαλκανική, η επένδυση στην γνώση και την καινοτομία και η στροφή στην πράσινη ανάπτυξη, είναι τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της περιοχής και το μέλλον της είναι ταυτισμένο απόλυτα με το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, το οποίο πρέπει να διατηρήσει τον αυτόνομο χαρακτήρα του.

·        Συμπαρίσταται στον αγώνα των Φοιτητών του Πανεπιστημίου στην κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων τους και της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.