Επιστροφή

Ψήφισμα του Δ.Σ. Κοζάνης για την μετεγκατάσταση της Ακρινής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Κοζάνης

 

Προς ενημέρωση συντακτών

 

 

 

Κοζάνη, Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης σε συνεδρίασή του στις 17 Ιανουαρίου 2011 συζητώντας, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου κ. Μαλούτα, το ζήτημα μετεγκατάστασης της Ακρινής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

1.    Να χαιρετήσει την νομοθετική ρύθμιση για την μετεγκατάσταση της Ακρινής. Μία εξέλιξη που υλοποιεί την αντίστοιχη δέσμευση του πρωθυπουργού.

2.   Να τονίσει ότι η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί δικαίωση των αγώνων των κατοίκων της Ακρινής και της περιοχής.

3.   Να επισημάνει με έμφαση, ότι οι χρηματοδοτήσεις των μετεγκαταστάσεων είναι υποχρέωση της ΔΕΗ και της πολιτείας.

4.   Να κάνει γνωστή, με σαφή τρόπο, την αντίθεσή του για την εμπλοκή του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης στη χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης, μία ρύθμιση που ανατρέπει πλήρως τη φιλοσοφία χρήσης του πόρου, καθώς και των στόχων τους οποίους καλείται να υπηρετήσει.

5.   Να δηλώσει για μία ακόμη φορά, την προσήλωση του Δήμου Κοζάνης, στην απόφαση για μετεγκατάσταση της Ακρινής, καθώς και την συμβολή με κάθε δυνατή ενέργεια στην επιτάχυνσή της.