Επιστροφή

Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα: Ένα στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε

Τις αρχές της Ισότητας των Φύλων στη λειτουργία των υπηρεσιών του και στην επαφή με τους δημότες και τις δημότισσες, έχει εντάξει ο Δήμος Κοζάνης με την ψήφιση και την υλοποίηση του «Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων 2022-2024». 

Με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 313/2021, ο Δήμος Κοζάνης  επικύρωσε δημόσια τη δέσμευση υπέρ της αρχής της Ισότητας των Φύλων και την ένταξη της διάστασης του φύλου στο σύνολο των πολιτικών του, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζει το Σχέδιο Δράσης στην πράξη. 

Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και αυτό είναι ένα στοίχημα, που στο Δήμο Κοζάνης θέλουμε να κερδίσουμε. 

Το πλήρες «Σχέδιο Δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων στο Δήμο Κοζάνης 2022-2024»  https://bit.ly/3r09WOn