Επιστροφή

Σε εκκρεμότητα οι υπογραφές της Μ.Π.Ε. από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης για την μετατόπιση των πυλώνων υψηλής τάσης της Χαραυγής

Η διαδικασία μετατόπισης των πυλώνων υψηλής τάσης της ΔΕΗ από την τοπική κοινότητα Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης, ξεκίνησε πριν  από δύο περίπου χρόνια, με τον Δήμο να έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου.

Στο διάστημα των δύο χρόνων που μεσολάβησαν, έπρεπε να είχε υπογραφεί, από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης , η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το εν λόγω έργο, διαδικασία η οποία βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα.

Είναι χρήσιμο λοιπόν, να γνωστοποιηθούν στους πολίτες και κυρίως στους κατοίκους της Χαραυγής, βήμα βήμα οι διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

 Συγκεκριμένα:

·         Τον Οκτώβριο του 2009   αποφασίζεται μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΔΕΗ Α.Ε., η κατασκευή του έργου «Μετατόπιση πυλώνων υψηλής τάσης από το Τοπικό Διαμέρισμα Χαραυγής», συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Το κόστος επιμερίζεται σε Δήμο και ΔΕΗ Α.Ε. (350.000 ευρώ έκαστος).

·         Τον Φεβρουάριο του 2010 η ΔΕΗ Α.Ε. ολοκληρώνει τη μελέτη που αφορά τη μετατόπιση των πυλώνων.

·         Τον Μάιο του 2010 ο Δήμος Κοζάνης συντάσσει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την υποβάλλει στο ΥΠΕΚΑ.

·         Τον Ιούνιο του 2010 το ΥΠΕΚΑ κοινοποιεί την Μ.Π.Ε. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης για έλεγχο.

·         Τον Σεπτέμβριο του 2010 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης αποστέλλει την Μ.Π.Ε. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με θετική γνωμάτευση,

·         Τον Φεβρουάριο του 2011 το ΥΠΕΚΑ προωθεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Διεύθυνση Αισθητικής Δασών για έλεγχο.

·         Τον Μάρτιο του 2011 η Διεύθυνση Αισθητικής Δασών επιστρέφει την Μ.Π.Ε. στο ΥΠΕΚΑ για θετική γνωμάτευση.

Οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετατόπισης των πυλώνων είναι οι εξής:

 

  1. Να υπογραφεί η Μ.Π.Ε. από τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς επίσης και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
  2. Να ανατεθούν από την ΔΕΗ Α.Ε. οι εργασίες απομάκρυνσης των πυλώνων.
  3. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία των υπογραφών,  καθώς για την Μ.Π.Ε. έχουν γνωματεύσει θετικά όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.
  4. Εφόσον εγκριθεί η μελέτη, να ξεκινήσουν οι εργασίες μεταφοράς των πυλώνων, έργο που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Διεύθυνσης Μεταφοράς του 2011.

 

Ο Δήμος παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη των διαδικασιών και πιέζει παντί τρόπω για την ολοκλήρωσή τους.