Επιστροφή

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Δούναβης: το μέγα όριο στην ιστορία των χαρτών», η Καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Όλγα Κατσιαρδή-Hering είναι προσκεκλημένη ομιλήτρια την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011, ώρα 11:30, με θέμα: «O ΔΟΥΝΑΒΗΣ: ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ», στη Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης, Αρχοντικό Λασσάνη.

«O ΔΟΥΝΑΒΗΣ: ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ-HERING ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΛΑΣΣΑΝΗ

Η Καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Όλγα Κατσιαρδή-Hering, τιμάει με την παρουσία της την τρέχουσα έκθεση «Δούναβης: το μέγα όριο στην ιστορία των χαρτών».

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Δούναβης: το μέγα όριο στην ιστορία των χαρτών», η Όλγα Κατσιαρδή-Hering είναι προσκεκλημένη ομιλήτρια την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011, ώρα 11:30, με θέμα: «O ΔΟΥΝΑΒΗΣ: ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ», στη Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης, Αρχοντικό Λασσάνη.

Η Όλγα Κατσιαρδή περιηγείται στον οκτάφυλλο χάρτη «Navigations-Karte Der Donau von Semlin an bis zu ihrem Ausfluss ins Schwarze Meer» που παρουσιάζεται παράλληλα στην έκθεση «Δούναβης: το μέγα όριο στην ιστορία των χαρτών», μιλάει για τους δημιουργούς του, επισημαίνει πόλεις και θέσεις γύρω από τον μέγα ποταμό, στις οποίες έγιναν μάχες και συνήφθησαν πολιτικοστρατιωτικές εμπορικές συνθήκες που σημάδεψαν την ιστορία της Ευρώπης και επηρέασαν την πορεία και δράση του απόδημου Ελληνισμού στην περιοχή, από τον 16ο μέχρι τις αρχές του 20ού αι. Από τη μάχη του Mohacs το 1562 στην κατάληψη της Βούδας από τους Οθωμανούς και από τις συνθήκες στο Karlowitz (1699), το Passarowitz (1718), το Βελιγράδι (1739), το Kütschük Kainardji (1774), το Sistov (1791) και την Αδριανούπολη μέχρι τη δραστηριοποίηση των ελλήνων εμπόρων και τα επαναστατικά κινήματα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, η γνωστή καθηγήτρια υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Δούναβης για αιώνες στο εμπόριο ανάμεσα στις αυτοκρατορίες, επικεντρώνοντας στο ρόλο του ως κέντρου πολεμικών αναταράξεων αλλά και σύναψης ανακωχών στις όχθες του, ώστε η χρήση του να παραμένει οιονεί κοινή.

Η ομιλία οργανώνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την ανάδειξη της Δημοτικής Χαρτοθήκης, με τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.


Είναι η τελευταία της σειράς τριών ομιλιών που πλαισιώνουν την έκθεση «Δούναβης: το μέγα όριο στην ιστορία των χαρτών» (στο Αρχοντικό Λασσάνη μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2011). Η πρώτη δόθηκε από τον ερευνητή του παραδουνάβιου ελληνισμού Δρ. Θεοφάνη Πάμπα και η δεύτερη από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Χρίστο Ζαφείρη.Πληροφορίες: Δημοτική Βιβλιοθήκη (Ι. Στεργιοπούλου)

2461050635 / iostergiop@kozlib.gr

[ http://cartography.web.auth.gr/Kozani ]