Επιστροφή

Στους προτεινόμενους χώρους μετεγκατάστασης ξεναγήθηκαν την Κυριακή οι κάτοικοι της Ακρινής

Την Κυριακή 8/4/2012 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη των κατοίκων της Ακρινής στις προτεινόμενες για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Ακρινής περιοχές. Πιο συγκεκριμένα οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις παρακάτω περιοχές:
Α. Περιοχή Αγ. Ελευθερίου πλησίον του Δρεπάνου
Β. Περιοχή μεταξύ Οινόης και Πτελέας
Γ. Περιοχή πλησίον της ΖΕΠ – Αργίλου
Δ. Περιοχή Καραγιαννίων

Κατά την επίσκεψη οι κάτοικοι έθεσαν από κοντά ερωτήματα αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε περιοχής και υπήρξε ένας γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος. Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Ακρινής, σε συνέχεια μια σειράς ενεργειών θα προσδιορίσει άμεσα, τον τρόπο και το χρόνο της επιλογής του χώρου μετεγκατάστασης σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση της 30/3/2012 που διεξήχθη στην Ακρινή.