Επιστροφή

Σύμβαση για παραγωγή βιοκαυσίμου-biodiesel από συλλεγόμενα τηγανέλαια υπέγραψε ο Δήμος Κοζάνης

Προγραμματική σύμβαση ενός χρόνου, για την παραγωγή βιοκαυσίμου-biodiesel από συλλεγόμενα τηγανέλαια, υπέγραψε ο Δήμος Κοζάνης με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012.

 Ο Δήμος Κοζάνης θα ξεκινήσει το πρόγραμμα παραγωγής βιοκαυσίμου-biodiesel από τα σχολεία. Πιο συγκεκριμένα θα προμηθεύσει τους μαθητές-οικογένειες με μπιτόνια συλλογής τηγανέλαιου, τα οποία στη συνέχεια θα συγκεντρώνονται στα σχολεία και θα συλλέγονται για να μεταφερθούν στο ΤΕΙ, όπου στα εργαστήρια θα μετατρέπονται σε βιοντίζελ. Παρόμοια διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και για την συλλογή τηγανέλαιων από οικίες.

Στόχος της νέας αυτής δράσης είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της μαθητικής κοινότητας του Δήμου αλλά και των πολιτών, καθώς και η προαγωγή και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης της νέας γενιάς. Ταυτόχρονα, η εκμετάλλευση των μεταχειρισμένων οικιακών λαδιών έχει τεράστια οφέλη στη μείωση των τοξικών αποβλήτων που μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, αποτελώντας μια νέα ενεργειακή πηγή καυσίμων εφάμιλλη του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.