Επιστροφή

Σύμβαση με αντικείμενο την βελτίωση της προσβασιμότητας υπέγραψε ο Δήμος Κοζάνης

 
Σύμβαση για την εκτέλεση - κατασκευή του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης» υπεγράφη την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013, μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΑΡΚΑΣ Ε.Δ.Ε.

Τα έργο αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως και στις πολεοδομικές ενότητες: ¨Πλατάνια - Αγ. Αθανάσιος¨ και ¨Κόμβος – Πανόραμα – Ζ.Ε.Χ¨.

Το έργο περιλαμβάνει:

α. την πλακόστρωση με έγχρωμες αμμοβολισμένες τσιμεντένιες πλάκες των ήδη διαμορφωμένων πεζοδρομίων

β. την επίστρωση των ήδη διαμορφωμένων πεζόδρομων με χαλαζιακούς κυβόλιθους

γ. την διάνοιξη τμημάτων οδών και πεζόδρομων με την πλήρη κατασκευή τους, και

δ. τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις), του οδικού δικτύου της περιοχής, με την τοποθέτηση της απαιτούμενης ρυθμιστικής σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης).

Η συνολική προθεσμίαπεράτωσης του έργου (κατασκευή) ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 1.241.715,91 € με μέση έκπτωση της προσφοράς 32,61%.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. 

 
Δείτε την δήλωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βαγγέλη Καραπάτσιου