Επιστροφή

Συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στην ημερίδα για την στρατηγική πρωτοβουλία « JESSICA»

Στην ημερίδα για την στρατηγική πρωτοβουλία « JESSICA», που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2011 στη Θεσσαλονίκη, από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου «JESSICA» Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συμμετείχε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, συνοδευόμενος από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του δήμου.

Το μέσο χρηματοδοτικής τεχνικής «JESSICA» (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές), αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αφορά στην αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, με σκοπό την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε σχέση με τα δομικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού, ο προγραμματισμός δράσης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, η πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών προετοιμασίας των δυνητικών δικαιούχων, καθώς  και η προώθηση συνεργασιών.

Στο πλαίσιο της ημερίδας ο Δήμος Κοζάνης παρουσίασε την δική του πρόταση σχετικά με την χωροθέτηση  δράσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το “JESSICA” στην περιοχή της ΖΕΠ.

 Συγκεκριμένα:

  1.    Δημιουργία πρότυπου βιοκλιματικού κτηριακού συγκροτήματος για χρήση ως εμπορικό κατάστημα  και  parking, με κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του από φωτοβολταϊκά, αβαθή γεωθερμία & τηλεθέρμανση.
  2. Δημιουργία συγκροτήματος κατοικιών προς πώληση που θα συνδυάζουν συστήματα γεωθερμίας και φωτοβολταϊκών.
  3. Δημιουργία Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας Technopolis, δηλαδή ενός τύπου μουσείου με τεχνολογικά εκθέματα όπου ο επισκέπτης συμμετέχει ενεργά σε πειράματα της καθημερινής ζωής που αναδεικνύουν θεμελιώδεις νόμους της επιστήμης, και τέλος
  4. Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων, που λειτουργεί ως δομή στέγασης νεο-ιδρυθέντων εταιρειών, ως εφαλτήριό για μια πιο δυναμική ένταξή τους στην αγορά. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αποφασίστηκε στην Ημερίδα του Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα αναλάβουν την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, προβλέπεται να συσταθούν έως τα τέλη καλοκαιριού.