Επιστροφή

Συνέχιση της κατάληψης μέχρι και την Παρασκευή 30/11


 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, με τη συμμετοχή 233 μελών του, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

1.   Την συνέχιση της ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτικών κτιρίων (πλην νεκροταφείων), για όλες τις βάρδιες, έως και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012.

2.   Την προσέλευση όλων των συναδέλφων (ανεξαρτήτου βάρδιας) στο Δημαρχείο (κεντρικό κτίριο) στις 07:00 π.μ. μέχρι και τη λήξη του ωραρίου.

 
 

Κοζάνη 28 Νοεμβρίου 2012