Επιστροφή

Συνεχίζεται στο ΚΕΚ Δήμου Κοζάνης, η υλοποίηση του προγράμματος εκμάθησης και πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύμφωνα με το πρότυπο ECDL.

«Απεριόριστες Δυνατότητες» της Microsoft
(Unlimited Potential) στο ΚΕΚ Δήμου Κοζάνης

    Συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος εκμάθησης και πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύμφωνα με το πρότυπο ECDL.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Άνεργους/ες και μακροχρόνια άνεργους/ άνεργες, με προτεραιότητα σε άνεργες γυναίκες που ταυτόχρονα είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών ή μητέρες πολύτεκνων οικογενειών
Μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Άνεργοι/ες και μακροχρόνια άνεργοι/ες:
1. Φωτογραφία
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ) ή βεβαίωση κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
4. Η πολυτεκνία βεβαιώνεται από φωτοτυπία ληξιαρχικής πράξης γέννησης των παιδιών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή από φωτοτυπία του διαβατηρίου γι’ αυτά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό.
5. Η μονογονεϊκότητα βεβαιώνεται είτε από απόφαση διαζυγίου (φωτοτυπία) είτε ληξιαρχική πράξη θανάτου (φωτοτυπία) είτε υπεύθυνη δήλωση για της περιπτώσεις διάστασης ή εγκατάλειψης.
6. Η ανεργία ή η μακροχρόνια ανεργία βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ με την κάρτα ανεργίας (φωτοτυπία).

Για τους μετανάστες:
1. Φωτογραφία
2. Φωτοτυπία των στοιχείων διαβατηρίου σε ισχύ, ή της άδειας παραμονής ή της βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής ή του δελτίου ταυτότητας αιτούντος άσυλο (ροζ κάρτα) ή υπηρεσιακού σημειώματος του δελτίου ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα.
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής
4. Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου ή και πιστοποίηση).

Πληροφορίες: ΚΕΚ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2461037893 / 2461037527