Επιστροφή

Συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Κοζάνης με βασικό θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού

  Συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Κοζάνης με νέα σύνθεση, το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Ιανουαρίου 2013, υπό το νέο πρόεδρο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Γιώργο Τζέλλο, με βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την σ ύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2013.

 Επίσης τέθηκαν για συζήτηση και λήψη απόφασης η εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 31.08.2014, η απαλλαγή του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου και των Προέδρων & Εκπροσώπων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης, ως υπόλογοι διαχείρισης πάγιας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2012, εξετάστηκαν αιτήσεις για καθορισμό τιμής μονάδος εκτάσεων για : Προσκύρωση, Αναλογισμό, Ρυμοτόμηση και τέθηκαν προς ψήφιση πιστώσεις από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 για διάφορες δαπάνες.