Επιστροφή

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2012

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
 Κοζάνη  9-1-2013
  Αρ. Πρωτ : 1572
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
11-1-2013
 
ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
ΩΡΑ
1 7:30
 
ΤΟΠΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΝΕΩΝ

 
   

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης, που θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης, Π.Χαρίση 23.

 
 
1.     
Ενημέρωση-Κοπή πίτας-προτάσεις θεμάτων για τις επόμενες συνεδριάσεις
 
 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 13:30 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

   
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΩΝΑΣ