Επιστροφή

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης την Δευτέρα 14 Μαΐου

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  10-05-2012

 Αρ. Πρωτ :

 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
14-05-2012
 
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
ΩΡΑ
19:00
 
ΤΟΠΟΣ

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων

 
   

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης, που θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης στο κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Π. Χαρίση 23, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
 
 
1.    
Γνωμοδότηση για ονοματοθεσία οδών – πλατειών πόλεως Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ζήσης Πεσλής, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης
 
2.    
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
 
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

   
 
                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
                            ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
                             ΖΗΣΗΣ ΠΕΣΛΗΣ