Επιστροφή

Σύσκεψη για την ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης

Η επιβεβαίωση ολοκλήρωσης των διαδικασιών που συμφωνήθηκαν σε προηγούμενη συνάντηση καθώς και ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών, ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Α.Ε. κ. Φίλιππου Κονταξή παρουσία συνεργατών του.

Στην παραπάνω σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης κ. Σόκουτης Γιάννης, ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Μαλούτας Λάζαρος, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης κ. Κυριακίδης Κων/νος και ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ κ. Αμανατίδης Γιώργος, διαπιστώθηκαν και αποφασίστηκαν τα παρακάτω :

1.    Η βούληση της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Α.Ε. να ενεργοποιήσει τη ΒΙΠΕ Κοζάνης, σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν σε προηγούμενη συνάντηση, εκτιμώντας τη βιωσιμότητά της.

2.    Διαπιστώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού της χρήσης και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του γηπέδου εγκατάστασης της ΒΙΠΕ, σε συνεργασία του Δήμου Κοζάνης με την ΑΝΚΟ.

3.    Η ενθαρρυντική διαπίστωση, εκ μέρους της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Α.Ε., της στενής συνεργασίας της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και των παραγωγικών φορέων που αποτυπώνεται στη συμπληρωματική τους δράση.

4.    Η ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Α.Ε. ανέλαβε να παρουσιάσει, μέχρι 15/02/2013, μία συνολική πρόταση που θα αφορά στις αναγκαίες ενέργειες και κόστη για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, στον τρόπο διαχείρισης της ΒΙΠΕ βάσει του σεναρίου που τους προτάθηκε, στην αρχική εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων με τα οποία συνεισφέρουν η ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Α.Ε. και οι τοπικοί φορείς προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τρόπος συναξιολόγησης της ΒΙΠΕ Κοζάνης.

5.    Μέχρι την παραπάνω συνάντηση ο Δήμος Κοζάνης θα προσεγγίσει, παράλληλα, την αξία της γης που συνεισφέρει, προκειμένου να γίνει συσχετισμός με την πρόταση της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Α.Ε.

Το συμπέρασμα των συμμετεχόντων στη συνάντηση συγκλίνει στην άποψη ότι, η υλοποίηση του έργου βρίσκεται πλέον πιο κοντά από κάθε άλλη φορά και μας κάνει αισιόδοξους.