Επιστροφή

Τα νέα τους καθήκοντα ανέλαβαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κοζάνης


Τα νέα τους καθήκοντα ανέλαβαν οι 7 Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κοζάνης, οι οποίοι για τα επόμενα δύο περίπου χρόνια, μέχρι και τις 31.08.2014, αναλαμβάνουν να προωθήσουν και να επιλύσουν ζητήματα του δήμου Κοζάνης, ο καθένας για τις αρμοδιότητες που τον αφορούν.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Βαγγέλης Καραπάτσιος αναλαμβάνει την τεχνική υπηρεσία, ο κ. Κώστας Κυριακίδης τον τομέα ανάπτυξης, τουρισμού και ενεργειακών θεμάτων, η κ. Νικόλετα Μπουμπόναρη έχει την εποπτεία της χωροταξίας και πολεοδομίας, ο κ. Γιάννης Παπαγεωργίου έχει την ευθύνη του τομέα καθαριότητας και πρασίνου, ο κ. Γιώργος Τζέλλος αναλαμβάνει την αντιδημαρχία οικονομικών υπηρεσιών, ο κ. Στάθης Τσανακτσίδης την εποπτεία των Δημοτικών Ενοτήτων Δημητρίου Υψηλάντη και Ελλησπόντου, καθώς και της μετεγκατάστασης οικισμών λόγω δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Η., και τέλος ο κ. Μάρκος Φλώρος ορίστηκε αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών και αναπληρωτής δημάρχου.

 

Δείτε τις δηλώσεις όλων των αντιδημάρχων :