Επιστροφή

Τα σπάνια γεωλογικά φαινόμενα και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της περιοχής. Επίσκεψη του Δημάρχου Κοζάνης στο ΙΓΜΕ

Στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης στην περιοχή μας, εντάσσεται η ενημερωτική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών), μεταξύ του Δημάρχου Κοζάνης, κ. Λάζαρου Μαλούτα και της διεύθυνσης του ινστιτούτου.

Ο διευθυντής του ΙΓΜΕ κ. Αλκιβιάδης Στάμος και η γεωλόγος κ. Άννα Ράσσιου, ενημέρωσαν αναλυτικά τον κ. Μαλούτα για τα σπάνια γεωλογικά φαινόμενα της περιοχής, τα οποία έχουν αναφορές σε διεργασίες εκατομμυρίων ετών.

Κυρίαρχο θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η ανάπτυξη του γεωτουρισμού στην περιοχή, με τον κ. Στάμμο να κάνει αναφορά στα υδρολογικά φαινόμενα, και την κ. Ράσσιου να πραγματοποιεί εκτενή ενημέρωση για τον γεωτουρισμό διεθνώς, τονίζοντας πως βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, εν αντιθέσει με την Ελλάδα και ειδικότερα την περιοχή μας, στην οποία βρίσκεται σε εμβρυακό επίπεδο, παρά την ύπαρξη σπάνιων γεωλογικών φαινομένων.

 

Στο πλαίσιο της συζήτησης έγιναν αναφορές στα γεωλογικά φαινόμενα της παραλίμνιας περιοχής και του Βούρινου, που μπορούν να αποκτήσουν διεθνές ενδιαφέρον και να γίνουν σε συνδυασμό με τις λίμνες, πόλος έλξης επισκεπτών.

 

Στοχεύοντας σε αυτό, το ινστιτούτο προετοιμάζει εκπαιδευτικές εξορμήσεις και γεωδιαδρομές, για επιστήμονες και απλούς επισκέπτες, καθώς και τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, την δημιουργία ιστοσελίδας και γεωτουριστικής έκθεσης στην περιοχή του Χρωμίου, με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των σπάνιων γεωλογικών φαινομένων.

 Ο κ. Μαλούτας στην εισήγησή του επεσήμανε το τεράστιο έργο του ΙΓΜΕ στην περιοχή, που αποτέλεσε την βάση για την εκμετάλλευση του λιγνίτη και άλλων ορυκτών, καθώς και για την υδροδότηση του δήμου.

 «Για εμάς» σημείωσε ο Δήμαρχος, «τα γεωλογικά φαινόμενα έτσι όπως τα εκθέσατε στην ενημέρωση, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με τους άλλους Δήμους της περιοχής, θα ξεκινήσει μία προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, κάνοντάς την  ελκυστική για τους επισκέπτες».