Επιστροφή

Tα τηλεφωνικά νούμερα της Πολεοδομίας Κοζάνης καθώς και της ΔΕΜΚΟ (Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κοζάνης) έχουν αλλάξει


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι τα τηλέφωνα της Πολεοδομίας Κοζάνης καθώς και της ΔΕΜΚΟ (Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κοζάνης) έχουν αλλάξει.

Επισυνάπτεται το αρχείο με τα νέα τηλέφωνα των υπηρεσιών.

Πολεοδομία Κοζάνης

ΔΕΜΚΟ