Επιστροφή

Τεχνική Υπηρεσία: Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας», σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες επί της οδού Ειρήνης στην Κοζάνη, από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, έως και τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015.

 

Οι εργασίες αυτές θα αφορούν στην κατασκευή υπόγειων δικτύων ηλεκτροδότησης από το ΔΕΔΔΗΕ, ενώ παράλληλα θα γίνεται αποξήλωση πλακών σε όλο το πλάτος του πεζοδρόμου.