Επιστροφή

Την Πέμπτη 27 Μαΐου 2010 παρουσιάζεται στη Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης, στο Αρχοντικό Λασσάνη, ώρα 20:00, ένας νέος χάρτης του Νομού Κοζάνης, με δυνατότητες πολλαπλών παράγωγων εφαρμογών και χρήσεων

«ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
 
Την Πέμπτη 27 Μαΐου 2010 παρουσιάζεται στη Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης, στο Αρχοντικό Λασσάνη, ώρα 20:00, ένας νέος χάρτης του Νομού Κοζάνης, με δυνατότητες πολλαπλών παράγωγων εφαρμογών και χρήσεων, παράλληλα με σχετική έκθεση χαρτών που θα εγκαινιάσει ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας, στο πλαίσιο του προγράμματος “Οργάνωσης και Ανάδειξης της Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης”.
 
Ο χάρτης αυτός, σε κλίμακα 1:100.000 (ένα εκατοστό στον χάρτη αντιστοιχεί με ένα χιλιόμετρο στη γη), έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την ιδιαίτερη τυπολογία του εδαφικού ανάγλυφου, την πλήρη συμβατότητα με συγκεκριμένο γεωδαιτικό σύστημα και χαρτογραφική προβολή, αλλά και τη δυνατότητα άμεσης παραγωγικής ανάπτυξης και άλλων θεματικών χαρτών πολλαπλών εφαρμογών και χρήσεων.
Με την τελευταία αυτή δυνατότητα που παρέχει ο χάρτης, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας χάρτης εργασίας ή χάρτης εργαλείο, με δυνατότητα άμεσης επικαιροποίησης και γρήγορης παραγωγής. Ένας χάρτης που μπορεί εξίσου εύκολα να απλοποιηθεί, όπως και να γίνει πιο σύνθετος.
 
Ο κύριος χάρτης που παρουσιάζεται στη Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης είναι ένα παράδειγμα αυθεντικής ψηφιακής χαρτογραφικής σύνταξης (δεν είναι χάρτης παραγωγής γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, GIS) και απευθύνεται αναγνωστικά και χρηστικά όχι μόνο στη διοίκηση και τους ειδικούς χρήστες, αλλά και στην εκπαίδευση και το ευρύ κοινό. Γι’ αυτό φιλοδοξεί να είναι συντακτικά και ένας “ωραίος χάρτης”.
 
 
 
 
Στην έκθεση παρουσιάζονται και επιπλέον χάρτες, που προέρχονται από το αρχικό χαρτογραφικό αρχείο, αλλά και άλλα, όπως είναι, π.χ.:
-      ένας τουριστικός χάρτης με το ανάγλυφο,
-      ένας χάρτης με τα παλιά τοπωνύμια (σε σχέση με τα νέα), όπως είναι ακόμη γνωστά στην περιοχή, προερχόμενα από παλιότερους χάρτες,
-      ένας χάρτης με τη νέα διοικητική διαίρεση του προγράμματος “Καλλικράτης”,
-      δύο θεματικοί χάρτες, σε κλίμακα 1:250.000 (χρήσεις γης και προστατευόμενης άγριας πανίδας),
-      ένας χάρτης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της ίδιας χαρτογραφικής τυπολογίας και αισθητικής, σε κλίμακα 1:270.000 (παραγωγής της επιστημονικής ομάδας του ΑΠΘ, 2002),
-      ένας δορυφορικός εικονοχάρτης του Ν. Κοζάνης, από τον ψηφιακό διαθέτη Google Earth, με προσαρμοσμένες ισοϋψείς καμπύλες σε ισοδιάσταση 50 μέτρων,
-      ένας δορυφορικός εικονοχάρτης της πόλης της Κοζάνης, από τον ψηφιακό διαθέτη Google Earth, με προσαρμοσμένη απεικόνιση της πόλης, από το 1917.
 
Ο χάρτης, μαζί με παράγωγούς του και άλλους συνοδευτικούς χάρτες, προετοιμάστηκε στον Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας (ΚΦΧ) του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του ΑΠΘ, από καθηγητές, φοιτητές και επιστημονικούς συνεργάτες του Τμήματος, με βάση τα κατασκευαστικά πρότυπα, τις τεχνικές, τις προδιαγραφές και τη χαρτογραφική γραφιστική και αισθητική, τα οποία αναπτύσσονται στον Τομέα ΚΦΧ του
ΤΑΤΜ/ΑΠΘ τα τελευταία δέκα χρόνια, με τη χρήση των νέων ψηφιακών χαρτογραφικών τεχνικών και μεθόδων της λεγόμενης “παράγωγης” (ή δευτερογενούς) χαρτογραφίας.
 
Η έκθεση των νέων χαρτών της Κοζάνης, μαζί με άλλους παλιότερους της περιοχής, θα
διαρκέσει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2010, με ώρες επίσκεψης κοινού:
Δευτέρα και Παρασκευή 11:00 – 13:00 / Σάββατο και Κυριακή 11:00 – 13:00 και 18:00 –20:00.
 
Πληροφορίες: 2461350435 / iostergiop@kozlib.gr