Επιστροφή

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στο πλευρό των εργαζομένων του ΙΓΜΕ

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, στην συνεδρίασή του την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011, συζήτησε την κατάργηση ή συγχώνευση του ΙΓΜΕ, έπειτα από την ανακοίνωση της Κυβέρνησης. Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Τοπική Επιτροπή των εργαζομένων της Περιφερειακής Μονάδας Κοζάνης του ΙΓΜΕ, προκειμένου να ενημερώσει το σώμα για τις θέσεις και απόψεις των εργαζομένων σχετικά με την πρόσφατη απόφαση της διυπουργικής επιτροπής περί κατάργησης του ΙΓΜΕ και των Περιφερειακών του Μονάδων.

Οι εκπρόσωποι του ΙΓΜΕ επεσήμαναν πόσο σημαντική και άμεση είναι η προσφορά του ΙΓΜΕ στην περιοχή, σε όλα τα γεωπιστημονικά θέματα είτε αυτά έχουν να κάνουν με την διαχείριση υδατικών πόρων είτε με γεωτεχνικές μελέτες(φράγματα Σισάνι, Μεσόβουνο, Πραμόριτσα), είτε με θέματα εδαφολογικών χαρτών για την διαχείριση του πόρου και των χρήσεων γης, εξεύρεση μαρμαρικών αποθεμάτων και στήριξη μαρμαρικών μονάδων, αλλά και με τις πρόσφατες μελέτες για την εξόρυξη νέων λιγνιτικών κοιτασμάτων στην περιοχή αλλά και στην περιοχή Ελασσόνας που στηρίζουν τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. κ.ά Σημαντικό εξάλλου είναι το γεγονός ότι τα κεντρικά της Περιφερειακής Μονάδας Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται στην Κοζάνη.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας, καθώς και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο κατέθεσε την αμέριστη συμπαράστασή του στον αγώνα των εργαζομένων και τόνισε πως αναγνωρίζει την επιστημονική πληρότητα που διαθέτει το ΙΓΜΕ.

Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι το ΙΓΜΕ θα πρέπει να διατηρήσει την αυτοτέλεια του και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του ,με πλήρη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει, ώστε να συμβάλλει σημαντικά τόσο στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας όσο και στην περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της πόλης και της πατρίδας μας.

 Ειδικά στην παρούσα χρονική συγκυρία που ο λιγνίτης και το σύνολο του ορυκτού πλούτου της περιοχής, η διαχείριση νερού καθώς και πλείστα άλλα είναι τομείς που χρήζουν ειδικής μελέτης και συστηματικής ενασχόλησης αφού μπορούν ν’ αποτελέσουν ένα σημαντικό άξονα οικονομικής ανάπτυξης,  η αναβάθμιση του ρόλου του ΙΓΜΕ θεωρείται επιβεβλημένη ώστε να συνεχίσει η εθνική αλλά και η τοπική μας οικονομία να προσλαμβάνει την υπεραξία της επιστημονικής εργασίας του συγκεκριμένου φορέα.  

Επισημαίνεται ότι το ΙΓΜΕ (παράρτημα δυτικής Μακεδονίας), έως το 1993, περίοδος κατά την οποία έκλεισαν ΕΛ.ΣΙ – ΜΑΒΕ, προσανατολίστηκε στα εξής αντικείμενα:

·        Εργοστάσιο Ριζά, όπου εργάστηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι

·        Μάρμαρα Τρανοβάλτου – Βερμίου, γρανίτες Φλώρινας – Καστοριάς

·        Επέκταση κοιτασμάτων Λιγνίτη

·        Οργανοχωμικά Δυτικής Ελλάδος, τυρφώνες Βορείου   Ελλάδος

·        Εδαφολογικός χάρτης Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Φλώρινας

·        Επίλυση προβλημάτων ύδρευσης

·        Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή φραγμάτων