Επιστροφή

Το δικό της σταθμό μίσθωσης ποδηλάτων αποκτά η Κοζάνη!

Ένα  ακόμη ένα βήμα για τη μείωση των εκπομπών CO2 και την επίτευξη του μεγάλου στόχου της  κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030 κάνει ο Δήμος Κοζάνης, με την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων. 
Συγκεκριμένα, έπειτα από την ένταξη της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ο Δήμος Κοζάνης προχωρά στην ενίσχυση των φιλικών  προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης. 
Σε αυτή την κατεύθυνση, πρόκειται να αναπτύξει ένα κοινόχρηστο δίκτυο 45 ηλεκτρικών ποδηλάτων με 3 τερματικά μίσθωσης, με στόχο ένα ολοκληρωμένο σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρό κινητικότητας.
 Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν έργα που αφορούν: 
Την προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων πόλης 
Τη δημιουργία δικτύου κοινοχρήστων θέσεων κλειδώματος και φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο 
Την υλοποίηση ολοκληρωμένης πλατφόρμας απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων)
Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας 
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό
 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 380.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%). 
 
Σημειώνεται, ότι τα κοινόχρηστα Συστήματα Αυτόματης Μίσθωσης Δημόσιας Χρήσης Ποδηλάτων είναι συστήματα ενοικίασης ποδηλάτων, τα οποία τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής από πολίτες πόλεων της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Επιπλέον, αποτελούν μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό, που δε μολύνει το περιβάλλον.