Επιστροφή

Το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων στην Κοζάνη- Πρόεδρος του νέου Δ.Σ ο Λευτέρης Ιωαννίδης

Την προεδρία του νέου Διαχειριστικού Συμβουλίου του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων (Δ.Ε.Π.Π), ανέλαβε ο Δήμος Κοζάνης κατά τη Γενική Συνέλευση μελών του Δ.Ε.Π.Π που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Κοζάνης, το Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014.

 
Στη συνέλευση εκπροσωπήθηκαν οι εξής Δήμοι:

·         Δήμος Αλεξανδρούπολης, Αντιδήμαρχος Ι. Φαλέκας

·         Δήμος Θες/νίκης, Αντιδήμαρχος Κων/νος Ζέρβας

·         Δήμος Ιωαννίνων, Αντιδήμαρχος Δ. Κατιρτσίδης

·         Δήμος Κέρκυρας, Αντιδήμαρχος Β. Καββαδίας

·         Δήμος Κοζάνης, Δήμαρχος Λ. Ιωαννίδης και Αντιδήμαρχος Ε. Τασοπούλου

·         Δήμος Τρικκαίων, Δήμαρχος Δ. Παπαστεργίου και Αντιδήμαρχος Ι. Κωτούλας

 

To Πενταμελές Διαχειριστικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: Λ. Ιωαννίδη, Κων/νο Ζέρβα, Ι. Φαλέκα, Δ. Παπαστεργίου, Δ. Κατιρτσίδη.

 

«Το Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων συστάθηκε με πρωτοβουλία 9 Δήμων της χώρας σε συνεργασία με το γερμανικό πολιτικό ίδρυμα Χάινριχ Μπελ. Οι πράσινες πολιτικές αποκτούν σύνθετο περιεχόμενο και μπορούν να μετατραπούν σε καίριο ανταγωνιστικό και αναπτυξιακό εργαλείο και η συμβολή του Δικτύου στην κατεύθυνση αυτή είναι καταλυτική. Η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της, ενώ τα σύνθετα προβλήματα των σύγχρονων πόλεων απαιτούν γενναίες και καινοτόμες λύσεις», σημείωσε στις προκαταρτικές του δηλώσεις, ο Δήμαρχος Κοζάνης.

 

Η συνάντηση θεμελιώθηκε στις βάσεις εποικοδομητικής διαβούλευσης για τα μείζονα θέματα πράσινης αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πολιτικής και εκδηλώθηκε η κοινή βούληση και επιθυμία όλων των παρευρισκομένων για στενότερη συνεργασία μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημιουργία συνεργειών και κοινών δράσεων με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών, τεχνογνωσίας ώστε να βελτιωθεί, έμπρακτα, η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

 

Με κοινή την πεποίθηση πως η ανάπτυξη και εδραίωση του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων αποτελεί εξαιρετική αφετηρία και αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού για τις Πράσινες πόλεις, έκλεισε τις εργασίες της η συνέλευση των μελών του Δικτύου και καθορίσθηκε η επόμενη συνάντηση της Δ.Ε.Π.Π να φιλοξενηθεί από την πόλη των Τρικάλων σε ημερομηνία που αναμένεται να ανακοινωθεί.


.