Επιστροφή

Το Γηροκομείο της πόλης μας θα επισκεφτούν την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 11 π.μ., παιδιά του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, τα οποία θα παίξουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες και θα ανταλλάξουν ευχές με τους γέροντες του ιδρύματος.

ΚΑΛΑΝΤΑ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

από τα παιδιά της τάξης βιολιού της κ. ΛΟΥΝΤΜΤΙΛΑΣ ΑΧΙΜΠΑΛΟΒΑ του Δ.Ω.Κ.

Το Γηροκομείο της πόλης μας θα επισκεφτούν την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 11 π.μ., τα παιδιά της τάξης της κ. Λουντμίλας Αχιμπάλοβα του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης,

Τα παιδιά, στο πνεύμα των άγιων ημερών, θα παίξουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες και θα ανταλλάξουν ευχές με τους γέροντες του ιδρύματος.