Επιστροφή

Το GREENOVATE στο Δήμο Κοζάνης: Βιωματικό εργαστήριο «Πρασινίζω και ομορφαίνω την πόλη μου» με τους μικρούς μαθητές του 15ου νηπιαγωγείου

Βιωματικό και δημιουργικό εργαστήριο ενημέρωσης των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 15ου νηπιαγωγείου Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022. Το Εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου  GREENOVATE και της δράσης «Πρασινίζω και ομορφαίνω την πόλη μου», που εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία New European Bauhaus. 

Το έργο GREENOVATE, εταίρος του οποίου είναι ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με την JOIN4CS (Α.Μ.Κ.Ε), είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας (EIT) στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας του EIT για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus. 
Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο που αποσκοπεί να συνδυάσει τον σχεδιασμό, την βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τις επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ διαφορετικών υποβάθρων, διαπερνώντας τους κλάδους και βασιζόμενο στη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus εμπνέει ένα κίνημα που θα διευκολύνει και θα κατευθύνει το μετασχηματισμό των κοινωνιών μας με βάση τρεις αδιαχώριστες αξίες:
1. Βιωσιμότητα: από τους κλιματικούς στόχους
μέχρι την κυκλικότητα, τη μηδενική ρύπανση και τη
βιοποικιλότητα
2. Aισθητική: ποιότητα εμπειρίας και στυλ, πέρα από τη λειτουργικότητα
3. Eνσωμάτωση: από την αξιοποίηση της ποικιλομορφίας, έως τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της οικονομικής
προσιτότητας.
Ο στόχος της φάσης σχεδιασμού είναι η διαμόρφωση της κεντρικής ιδέας μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, τον εντοπισμό των πιο επειγουσών αναγκών και προκλήσεων, και τη σύνδεση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. 
Ο Δήμος και η JOIN4CS εκφράζουν θερμές ευχαριστίες στους γονείς των μικρών μαθητών, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και την διεύθυνση του 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης για τη συνεργασία.