Επιστροφή

Xωροθέτησης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

 

Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Του Λάζαρου Μαλούτα

 

 

       Το τελευταίο χρονικό διάστημα σε δημοσιεύματα του τοπικού τύπου  αλλά και σε πρόσφατη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου τέθηκε το θέμα  της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. Παρά το άκαιρο του θέματος θεωρώ σκόπιμο να πω δυο λόγια για την ιστορία του θέματος, επειδή είχα ενεργό εμπλοκή στην όλη διαδικασία χωροθέτησης.

 

1) Απ΄ την πρώτη στιγμή της εγκατάστασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου τέθηκε στην Δημοτική Αρχή το θέμα της εξεύρεσης κατάλληλου οικοπέδου προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μελέτης ώστε κάποια στιγμή το νεοϊδρυθέν  Πανεπιστήμιο να αποκτήσει τις δικές του εγκαταστάσεις.

Ποιος θα έπρεπε να είναι ο χώρος εγκατάστασης του Πανεπιστημίου;

Μα φυσικά ο Δήμος Κοζάνης αφού ρητά στην ιδρυτική πράξη του  Πανεπιστημίου προσδιορίζεται και η έδρα του η Κοζάνη.

Και ποιος ο καταλληλότερος φορέας να συνεργαστεί με την Διοικούσα για την εξεύρεση του χώρου;  

Μα φυσικά ο Δήμος Κοζάνης αφού στα διοικητικά του όρια πρέπει να εγκατασταθεί.

 

2) Κατ΄ ευτυχή συγκυρία το χρονικό διάστημα που τέθηκε το θέμα της εξεύρεσης κατάλληλου οικοπέδου, βρισκόταν σε εξέλιξη η εκπόνηση του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Κοζάνης.

Ενημερώνω, ίσως εκ του περισσού για κάποιους, ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας είναι αρμόδια να αποφασίζει, ακολουθώντας τους νόμους της πολιτείας, τα του οίκου της. Να αποφασίζει δηλαδή για το ΓΠΣ, το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου να αποφασίζει για το αύριο της πόλης και των δημοτικών διαμερισμάτων, με κριτήρια την προστασία του περιβάλλοντος την αειφόρο ανάπτυξη, αναδεικνύοντας την προοπτική για το μέλλον του Δήμου.

Τα αρμόδια λοιπόν στελέχη του Δήμου και σε πλήρη εναρμόνιση με το εκπονούμενο ΓΠΣ εισηγήθηκαν, και η ΔΕ του Πανεπιστημίου, συμφώνησε με τον καθορισμό του χώρου εγκατάστασης του Πανεπιστημίου Δυτικά της ΖΕΠ.

Η παραπάνω απόφαση επικυρώθηκε από ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης τόσο κατά την διαδικασία παραχώρησης έκτασης απ΄ το Δήμο Κοζάνης όσο και κατά τις πολλαπλές διαδικασίες έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού. Να σημειώσω εδώ πως όλες οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης είναι δημόσιες κι ότι τα θέματα ημερήσιας διάταξης ανακοινώνονται από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. Να σημειώσω επίσης πως ιδίως κατά τη συζήτηση του ΓΠΣ σε πολλές και μακρές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε μια διαδικασία  όπου συμμετείχαν εκατοντάδες συμπολίτες μας, όπου δεκάδες φορείς και επιμελητήρια συμμετείχαν και γνωμοδότησαν για το ΓΠΣ, από κανέναν δεν κατατέθηκε αντίθετη γνώμη για το θέμα της χωροθέτησης  του Πανεπιστημίου.

 

3) Επί της ουσίας τώρα της χωροθέτησης και των συντριπτικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η περιοχή, σημειώνω επιγραμματικά:

- έκταση  ικανή να καλύψει όλες τις ανάγκες ανάπτυξης του Πανεπιστημίου (950 στρέμματα )

- έκταση που δεσπόζει στην ευρύτερη περιοχή (μέχρι τη λίμνη και όχι μόνο)

- Γειτνιάζει με οικισμούς ( Λευκόβρυση – Άργιλος – Βατερό – ΖΕΠ )

- Κοντά στην πόλη της Κοζάνης

- Με καλές προσβάσεις στην  Εγνατία ( ο δρόμος Κοζάνη Άργιλος ήδη ανακατασκευάζεται, ενώ ο δρόμος προς τον Άγιο Χαράλαμπο είναι πλήρως μελετημένος και έχει ήδη υποβληθεί στο ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας

- Με πλήρη κάλυψη από τα δίκτυα υποδομής ύδρευσης, αποχέτευση, Τ/Θ, ευρυζωνικά δίκτυα.

- Περιοχή με ιδιαίτερα καθαρό περιβάλλον ( έρευνα ΤΕΙ )

- Δίπλα στο διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

- Έκταση αμιγώς δημόσια – δημοτική

Σε πολλές περιπτώσεις χωροθέτησης σημαντικών έργων είναι αδύνατον να επιτευχθούν τόσα πλεονεκτήματα. Για το Πανεπιστήμιο ήταν ευτυχής συγκυρία η συνύπαρξη τόσων σημαντικών πλεονεκτημάτων συγκεντρωμένων στο χώρο εγκατάστασής του.

 

Κλείνω την σύντομη παρέμβασή μου σημειώνοντας πως  η χωροθέτηση του Πανεπιστημίου στο χώρο δυτικά της ΖΕΠ συγκεντρώνει συντριπτικά πλεονεκτήματα, αποφασίστηκε από το αρμόδιο όργανο, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με ευρείες και ανοικτές διαδικασίες ενώ συμφώνησε πλήρως και η Διοικούσα επιτροπή του Πανεπιστημίου, η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε  κατά την περίοδο εκπόνησης ολοκλήρωσης  του ΓΠΣ στην καλύτερη δυνατή στιγμή.

Πέραν αυτών πρέπει να επισημανθεί πως το Πανεπιστήμιο σήμερα είναι ήδη ιδιοκτήτης σημαντικής έκτασης γης στη συγκεκριμένη περιοχή ενώ επίκειται και των άλλων παραχωρήσεων.

Η ανακίνηση λοιπόν σήμερα του θέματος της χωροθέτησης του Πανεπιστημίου, ενώ όταν και όπου έπρεπε δεν διατυπώθηκε καμία αντίθετη άποψη ένα μόνο έχει να συνεισφέρει: να βάλει εμπόδια στην ταχεία ανάπτυξή του.

 

Μάρτιος 2007

           

                                                                

 

                                                                                              Λ. Μαλούτας                                                  

                                                                                                Αντιδήμαρχος