Επιστροφή

Υπογράφηκε από τον Υφυπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η υπουργική Απόφαση για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Βερμίου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΡΜΙΟ» στο οποίο ο νέος διευρυμένος Δήμος Κοζάνης θα έχει μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία

    Υπογράφηκε στις 12/8 από τον Υφυπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σταύρο Αρναουτάκη, η υπουργική Απόφαση (αρ.πρ.35403/ΔΕ3671-12/08/2010) για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Βερμίου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΡΜΙΟ», συνολικού προϋπολογισμού 198.600.000,00 ευρώ.

Το Πρόγραμμα «Βέρμιο» διαπεριφερειακή-διανομαρχιακή-διαδημοτική συνεργασία, η οποία ξεκίνησε το Μάιο του 2008, μπαίνει πλέον στο ουσιαστικό στάδιο υλοποίησης, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την ολοκληρωμένη, αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Βερμίου.

Η αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος «Βέρμιο», θα γίνει σε ειδική εκδήλωση το επόμενο διάστημα.

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Βερμίου, ξεκίνησε με την υπογραφή στη Νάουσα του «Μνημονίου Συνεργασίας για τη Διανομαρχιακή-Διαδημοτική Συνεργασία», στις 10/5/2008, και συμμετέχουν οι Δήμοι 1) Αγίας Παρασκευής, 2) Ανθεμίων, 3) Βεγορίτιδας, 4) Βερμίου, 5) Βέροιας, 6) Δοβρά, 7) Έδεσσας, 8) Ελλησπόντου, 9) Κοζάνης, 10) Νάουσας, 11) Πτολεμαΐδας, 12) Φιλώτα και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στις οποίες ανήκουν οι πιο πάνω Δήμοι, οι τέσσερις (4) Νομοί: 1) Ημαθίας, 2) Κοζάνης, 3) Πέλλας, 4) Φλώρινας και οι δύο (2) Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Το όλο εγχείρημα καθίσταται περισσότερο σημαντικό για τον διευρυμένο Δήμο Κοζάνης διότι στο «Μνημονίου Συνεργασίας για τη Διανομαρχιακή-Διαδημοτική Συνεργασία», στην παρούσα φάση εκτός από τον Δήμο Κοζάνης, συμμετέχει και ο Δήμος Ελλησπόντου.
Έτσι ο νέος διευρυμένος Δήμος Κοζάνης θα έχει μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στο πρόγραμμα, δρομολογώντας δράσεις και πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ορεινού όγκου του Βερμίου που εμπίπτει στα διοικητικά του όρια .