Επιστροφή

ΥΠΟΘΕΣΗ CARREFΟUR/Της Τάσας Σιόμου

ΥΠΟΘΕΣΗ CARREFΟUR

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Της Τάσας Σιόμου

 

Υπό σκέψη η τοπική κοινωνία, εξαιτίας των αποφάσεων των τοπικών αρχών, ως προς την ίδρυση και λειτουργία του πολυκαταστήματος  Carrefοur – Μαρινόπουλος , που πάρθηκαν με βάση τις αρμοδιότητες :

α. της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να γνωμοδοτεί και

β. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να  αποφασίζει για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων πέραν συγκεκριμένων τετραγωνικών, σε αντιστοιχία με τον πληθυσμό (για μας πέραν των 1500τ.μ.).