Επιστροφή

«Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις λόγω εργασιών »
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη, 20/07/2012
Αριθμ. πρωτ.: 964
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Σ. Θεοδωρίδου
24613 0 1194
24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:
«Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις λόγω εργασιών »
Σχετ.  
:

Το από 19/07/2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Κοζάνης
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99.

2.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04 απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’)

3.Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.

 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την Απαγόρευση της Στάθμευσης και της Κυκλοφορίας των οχημάτων από τη Δευτέρα 23/07/2012 και ώρα 07:00 έως την Παρασκευή 27/07/2012 και ώρα 15:00 στην οδό Μερκούρη Κυρατσού, από τη διασταύρωσή της με την οδό Παύλου Χαρίση έως τη διασταύρωσή της με την οδό Ηπείρου καθώς και στην οδό Πίνδου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Δωδώνης έως τη διασταύρωσή της με την οδό Μ. Κυρατσού.

 
 
 

Γ) Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται παρόδια.

 
 
Δ) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 27/07/2012.
 
 

Ε) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΣΤ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.

 
 
 
 
Κοινοποίηση
 

1.           

 
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 
 
 
 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ