Επιστροφή

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών ηλεκτροφωτιμού»

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών ηλεκτροφωτιμού»


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04 απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’)
3. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Την Απαγόρευση της Στάθμευσης και της Κυκλοφορίας των οχημάτων την Πέμπτη 16/09/2010 από ώρα 15:30 έως ώρα 16:15 στην πλατεία Ελευθερίας, στο ύψος του καταστήματος με την επωνυμία “Goodys”.

B) Την Απαγόρευση της Στάθμευσης και της Κυκλοφορίας των οχημάτων την Πέμπτη 16/09/2010 από ώρα 16:15 έως ώρα 17:00 στην οδό Μπουσίου σε όλο το μήκος της.

Γ) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων άνω των 5 τόνων στην οδό Δημοκρατίας την Πέμπτη 16/09/2010 από ώρα 15:30 έως ώρα 17:00.

Δ) Την εκτροπή της κυκλοφορίας για τα επιβατικά οχήματα που κινούνται επί της οδού Δημοκρατίας με προορισμό την οδό Π. Χαρίση, από τις οδούς Λεχόβου – Ζαγορίου – Κυρατσού.

Ε) Την εκτροπή της κυκλοφορίας για τα φορτηγά οχήματα που κινούνται στην οδό Δημοκρατίας, από την οδό Ο. Γεωργάκη.

ΣΤ) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Ζ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ