Επιστροφή

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης, εν όψει του εορτασμού της Απελευθέρωσης της Κοζάνης»

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης, εν όψει του εορτασμού της Απελευθέρωσης της Κοζάνης»


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04 απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’)


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Απαγόρευση της Στάθμευσης τη Δευτέρα,11/10/2010 κατά τις ώρες 08:00 έως 13:30 στις παρακάτω οδούς:

* Παύλου Μελά,
* Πλατεία Νίκης,
* Πλ. 28ης Οκτωβρίου,
* Ελευθερίου Βενιζέλου έως το ύψος της οδού Λιούφη

Β) Απαγόρευση της Κυκλοφορίας τη Δευτέρα,11/10/2010 κατά τις ώρες 11:00 έως 13:30 στις παρακάτω οδούς:

* Παύλου Μελά,
* Πλατεία Νίκης,
* Πλ. 28ης Οκτωβρίου,
* Ελευθερίου Βενιζέλου εως το ύψος της οδού Λιούφη

Γ) Η κυκλοφορία θα διευκολύνεται από παρόδους με την παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας.

Δ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ».

Ε) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ