Επιστροφή

Αλλαγή στα φανάρια της Μεγάλου Αλεξάνδρου

Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’άριθμ 21745/30-05-2016 απόφαση αντιδημάρχου, μετά από την εισήγηση του γραφείου κυκλοφοριακών παρεμβάσεων θα γίνει αλλαγή της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Παύλου Μελά το Σάββατο 04/06/2016 και ώρα 16:00.
Ειδικότερα μετά από τις μετρήσεις που διενεργήθηκαν στο χρονικό διάστημα που έχουν τοποθετηθεί radar και βρόγχοι ανίχνευσης της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί αλλαγή της ρύθμισης των σηματοδοτών στον κόμβο Παύλου Μελά και Μεγ.Αλεξάνδρου, όσον αφορά τους χρόνους διέλευσης και παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και τροποποίηση της κίνησης των οχημάτων από την οδό Μεγ.Αλεξάνδρου και ειδικότερα, η δεξιά λωρίδα θα έχει κίνηση μόνο προς την οδό Παύλου Μελά (μόνο δεξιά) και η αριστερή λωρίδα θα έχει κίνηση ευθεία προς την οδό Ξενοφώντος Τριανταφυλλίδη και αριστερά προς την πλατεία 28ης Οκτωβρίου (ευθεία και αριστερά)