Επιστροφή

Άμεση παρέμβαση του υπουργού Ενέργειας για τα ζητήματα της τηλεθέρμανσης ζητά ο δήμαρχος Κοζάνης

 
Επιστολή  στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Xατζηδάκη, απέστειλε ο δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, με θέμα την λειτουργία της τηλεθέρμανσης Κοζάνης.
Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής: 
«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
 
Με  αφορμή το από 29.04.2020 ενημερωτικό δελτίο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το οποίο αναφέρεται στις Βιώσιμες λύσεις για την θέρμανση των λιγνιτικών περιοχών και ειδικότερα στην διασφάλιση λειτουργίας των υφιστάμενων τηλεθερμάνσεων, αλλά και τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις σας, ότι οι κάτοικοι της περιοχής μας θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν με τους ίδιους όρους το αγαθό της τηλεθέρμανσης, επιθυμούμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:
 
(Α) Σε ό,τι αφορά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την διακοπή λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων και ειδικότερα των μονάδων ΙΙΙ, IV (τέλος του 2022)  και V του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης  (τέλος του 2023),   που τροφοδοτούν την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Κοζάνης, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία ενέργεια  - παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας - (Σχετικά 1,2,3). Δεν έγινε καμία ενέργεια ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης με τη λειτουργία τουλάχιστον δύο μονάδων του ΑΗΣ, που είναι απαραίτητες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μη ένταξη των προαναφερόμενων μονάδων, στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής λόγω οριακής τιμής συστήματος ή / και επάρκειας ισχύος  ή και τη λειτουργία τους με μειωμένο φορτίο, καθιστούν επισφαλή τη λειτουργία της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης από την επερχόμενη περίοδο θέρμανσης  2020/2021. Απαξιώνεται παράλληλα η ίδια η εγκατάσταση της τηλεθέρμανσης απέναντι στους πολίτες του Δήμου Κοζάνης, καθώς μειώνεται η αξιοπιστία της. Τονίζουμε ότι αυτό συμβαίνει χωρίς υπαιτιότητα της ΔΕΥΑ Κοζάνης.
Τα παραπάνω αποδεικνύονται από την εμπειρία του τελευταίου διαστήματος, καθώς από το τέλος Φεβρουαρίου 2020 έως και σήμερα λειτουργούσε μόνον μία από τις τρείς μονάδες για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είναι αυτονόητο ότι οι βλάβες που παρουσιάσθηκαν στη μία και μοναδική μονάδα, η οποία λειτουργούσε, έθεσαν και την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης εκτός λειτουργίας, διακόπτοντας πλήρως την παροχή θερμικής ενέργειας προς την πόλη σε δύσκολες κοινωνικά και κλιματολογικά συνθήκες. Για τους λόγους αυτούς για τη λειτουργία της Τ/Θ απαιτήθηκε  η καύση μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου,  το κόστος των οποίων επιβαρύνει τους δημότες/χρήστες (μόνο για τον Μάρτιο το κόστος ξεπερνά τις 500.000 ευρώ και για το σύνολο της  περιόδου θέρμανσης 2019-2020 το κόστος υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ).
 
(Β) Σε ό,τι αφορά τον μεσοπρόθεσμο και μακροχρόνιο σχεδιασμό, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου αλλά και των υποδομών για την εκμετάλλευση του από τις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια. Δεν προχώρησε η αναπροσαρμογή και ο ανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ 2014-2020,  όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό δελτίο  σχετικά με την διασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών μέσων για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών. Ταυτόχρονα το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των μονάδων III και IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου(2022) δεν συμβαδίζει με το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης δικτύων Φ.Α. του ΔΕΔΔΑ για την Τ/Θ Κοζάνης (Έναρξη 2022 - ολοκλήρωση 2023).
Επισημαίνονται οι γενικότερες αβεβαιότητες που δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον όσον αφορά τη συνέχιση τροφοδότησης της τηλεθέρμανσης με θερμική ενέργεια, και αυτές είναι :
το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του master plan της μεταλιγνιτικής περιόδου.
το χρηματοδοτικό πλαίσιο  (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ (Ταμείο Συνοχής και εθνικοί πόροι, το πρόγραμμα InvestEU, το διάδοχο του λεγόμενου «Ταμείου Γιούνκερ» για την περίοδο 2021-2027 και ο τρίτος πυλώνας, δηλαδή δάνεια προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα από την ΕΤΕπ).
η οριστικοποίηση της ποσοτικής δυναμικότητας του νότιου κλάδου του αγωγού φυσικού αερίου (Δεν έχει εξεταστεί μέχρι σήμερα η λειτουργία της Τ/Θ Κοζάνης με την εγκατάσταση λεβήτων Φ.Α. και Συμπαραγωγής Υψηλής Απόδοσης (ΣΥΘΗΑ).
το πλαίσιο και οι πόροι χρηματοδότησης του αγωγού φυσικού αερίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
την επιλεξιμότητα χρηματοδότησης έργων φυσικού αερίου την επόμενη προγραμματική περίοδο καθ’ως και από τους πόρους Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.
η συνεπακόλουθη έλλειψη μελετητικής ωριμότητας των έργων συμπαραγωγής και μεταφοράς.
 
Με δεδομένες τις δηλώσεις σας, όπως αυτές αποτυπώνονται στο από 8/4/2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου και έχουν ως εξής: “Υπογραμμίζουμε την αυτονόητη απόφασή μας να μην υπάρξει κανένα απολύτως κενό σε σχέση με την τηλεθέρμανση της περιοχής! Δημιουργούμε λοιπόν τις προϋποθέσεις για την θέρμανση των περιοχών με άλλους τρόπους μετά το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων. Ειδικότερα προωθούμε τις απαραίτητες αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο ώστε να μην διακόπτεται η τηλεθέρμανση.” και για όλους τους παραπάνω λόγους, 
παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ παρέμβαση σας με σκοπό την δρομολόγηση και επίλυση των προαναφερόμενων ζητημάτων.».