Επιστροφή

Ανακύκλωση λαμπτήρων στον Δήμο Κοζάνης

 Οργανωμένο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Υλικών με εντυπωσιακά αποτελέσματα, εφαρμόζει ο Δήμος Κοζάνης από το 1992. Στην διάρκεια όλων αυτών των ετών, στα τρία αρχικά ανακυκλώσιμα υλικά (γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο) έχουν προστεθεί και άλλα όπως το πλαστικό, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τα ελαστικά αυτοκινήτων, τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια, οι κοινές μπαταρίες, οι μπαταρίες αυτοκινήτων.

Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει εδώ και 2 χρόνια στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Λαμπτήρων, συλλέγοντας και στέλνοντας στην ανακύκλωση όλους τους καμένους λαμπτήρες που συλλέγουν τα συνεργεία του (Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού), από την συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών καθώς και των δημοτικών κτιρίων. Επιπλέον, ο Δήμος προχωρά στην επέκταση του προγράμματος με την συμμετοχή και των δημοτών στο σύστημα συλλογής. Με την κατάργηση των λαμπτήρων πυράκτωσης, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο νέου τύπου λαμπτήρες, των οποίων τα υλικά κατασκευής θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα, καθώς περιέχουν στοιχεία όπως μέταλλα, υδράργυρο κ.ά., και επομένως πρέπει να ανακυκλώνονται με τις κατάλληλες διαδικασίες αφού διαφορετικά επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον.

Οι λαμπτήρες μπορούν να ανακυκλωθούν χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Μπορούμε να συλλέξουμε τους καμένους λαμπτήρες και να τους απορρίψουμε στα ειδικά σημεία συλλογής, ώστε να μπορέσουν να επαναχρησιμοποιηθούν. Οι λαμπτήρες πρέπει να τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους με προσοχή για να μη σπάσουν και χωρίς τη συσκευασία τους. Οι ευθύγραμμοι λαμπτήρες τοποθετούνται ξεχωριστά στο πίσω μέρος του ειδικού κάδου, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους λαμπτήρες με υδράργυρο καθώς τυχόν σπάσιμό τους απελευθερώνει υδράργυρο στο περιβάλλον.

 Ανακυκλώνονται λοιπόν όλοι οι ακέραιοι λαμπτήρες εκκένωσης αερίων.  Δηλαδή: 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λαμπτήρες με νήμα (κοινοί λαμπτήρες) δεν ανακυκλώνονται!

 

Ο Δήμος Κοζάνης έχει εγκαταστήσει κάδους συλλογής λαμπτήρων στο:

 
1. Στο ισόγειο του Δημαρχείου Κοζάνης

2. Στο κτίριο της Κοβεντάρειου Βιβλιοθήκης στη Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων

2. Στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Ελίμειας
3. Στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Αιανής
4. Στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Ελλησπόντου
5. Στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Υψηλάντη
 

Ελπίζουμε στην νέα μας αυτή προσπάθεια να βρούμε όλους εσάς τους πολίτες αρωγούς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με στο τηλέφωνο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 24613-50444