Επιστροφή

Ανάρτηση της οριστικής Πολεοδομικής Μελέτης μετεγκατάστασης του οικισμού Ποντοκώμης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 
Π. ΧΑΡΙΣΗ 6
50100
ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ.
24613 55124
 
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ :« Ανάρτηση της οριστικής Πολεοδομικής Μελέτης μετεγκατάστασης του οικισμού Ποντοκώμης»

 
 
 

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι αναρτήθηκε στο Δήμο η Πολεοδομική μελέτη μετεγκατάστασης οικισμού Ποντοκώμης (Β’ στάδιο).

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν αναλυτικότερα για την πρόταση στο τμήμα Ρυμοτομίας  &  Σχεδιασμού  της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου μας (Π. Χαρίση 6 , 2Ος όροφος) ή στο πνευματικό κέντρο – κοινοτικό κατάστημα της Ποντοκώμης και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
 
 
 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ