Επιστροφή

Απάντηση του Δήμαρχου Κοζάνης σε επιστολή πολιτών σχετικά με τη μεταφορά των νεκροταφείων της Κοζάνης

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαθμός ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη 9/5/2014

Αριθμ. πρωτ.: 26133

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ. Δ/νση   
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
E - mail
:
 
:
 
:
:
:
:
:
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 
Πλατεία Νίκης 1
50100

Πινίδου Κυριακή

2461350311-312
dimarkoz @ otenet . gr
 
 
ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
 
 

κ.Βαρδάκα Χάρη ( με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι υπογράφοντες)ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε επιστολή σας».

ΣΧΕΤ:Την από 5/5/2014 επιστολή σας.
 
Αγαπητοί συμπολίτες

Συμμεριζόμαστε την αγωνία σας για την λειτουργικότητα και τον κορεσμό των κοιμητηρίων της πόλης . Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων θα θέλαμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα :

 

-          Η χωροθέτηση των κοιμητηρίων στην περιοχή του δρόμου προς Πτελέα έγινε μετά από εξέταση πολλών εναλλακτικών λύσεων λαμβάνοντας υπόψη την καταλληλότητα των εδαφών και μία σειρά περιορισμών (πολεοδομικών, αρχαιολογικών κλπ.) της σχετικής νομοθεσίας . 

 

-          Τα κοιμητήρια χωροθετήθηκαν σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν δυστυχώς δημοτικές εκτάσεις, ενώ δεν προβλέπονταν από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από το 2006, Είναι αυτονόητο ότι θα προβλεφθούν στην επικαιροποίηση των στοιχείων του ΓΠΣ σε σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα επαναυποβληθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

-          Η Δημοτική Αρχή αντιλαμβανόμενη εδώ και χρόνια (από το 2010) την ανάγκη δημιουργίας νέων κοιμητηρίων εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό με τη σειρά του ανέθεσε με ομόφωνη απόφασή του (Α.Δ.Σ. 396/2010) την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών στην ΑΝΚΟ Α.Ε.

 

-          Οι διαδικασίες, δυστυχώς, για την ίδρυση νέων κοιμητηρίων με βάση σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας απαιτούν την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού που είναι μία ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, γνωστή και από άλλες περιπτώσεις (π.χ. Πανεπιστήμιο).

 

-          Ηδη έχουν ολοκληρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικού προελέγχου, η υδρογεωτεχνική μελέτη και η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες τροποποίησης των ορίων του Καταφυγίου Αγριας Ζωής (ΚΑΖ) που είναι απαραίτητες για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού.

 

Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω γεγονότα οι ενέργειες για την δημιουργία νέων κοιμητηρίων έχουν δρομολογηθεί από χρόνια, οι περισσότερες μελέτες που απαιτούνται από την νομοθεσία έχουν ολοκληρωθεί και βρισκόμαστε σε άμεση επαφή και επικοινωνία με τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες για την ολοκλήρωση του τελικού σταδίου έγκρισης των απαιτούμενων μελετών το συντομότερο δυνατό. 

 
 
                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

                                                           ΜΑΛΟΥΤΑΣ   ΛΑΖΑΡΟΣ