Επιστροφή

Βασικές γνώσεις υπολογιστή με τη χρήση κουπονιών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ΚΕΚ Δήμου Κοζάνης, συμμετέχει στο πρόγραμμα της Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Βασικές Γνώσεις Πληροφορικής με τη χρήση κουπονιών. Όσοι έχουν επιλεχθεί στο πρόγραμμα από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, μπορούν ν’ απευθύνονται στο ΚΕΚ του Δήμου (Αργυροκάστρου 13, περιοχή νοσοκομείου) τηλ. 2461037893, 2461037527.

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 20 τρίωρα μαθήματα, κατανεμημένα σε τρείς (3) ημέρες της εβδομάδας, σε ώρες που θα συμφωνηθούν από κοινού με τους εκπαιδευτές. Πιθανή ημερομηνία έναρξης προγράμματος 15/5/2011 και λήξη 30/6/2011. Η εξέταση για την πιστοποίηση στις ενότητες θα διεξαχθεί με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας. Ο φορέας πιστοποίησης είναι η ACTA (Aristotle Certification Training & Assessment) τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Το ΚΕΚ Δήμου Κοζάνης παρέχει ΔΩΡΕΑΝ

  1. Βιβλίο που περιλαμβάνει όχι μόνο τις 4 ενότητες που θα διδαχθούν, αλλά  τα 6 αντικείμενα (Windows XP, MS Word 2002, MS Excel 2002, MS Access 2002, MS PowerPoint 2002, Διαδίκτυο και Επικοινωνίες) που καλύπτουν πλήρως την εξεταστέα ύλη του ΟΕΕΚ και της ACTA
  2. TEST προετοιμασίας εξετάσεων TIP.
  3. Ελεύθερη πρόσβαση στην αίθουσα υπολογιστών, εκτός διδασκαλίας, για εξάσκηση.
  4. Σύστημα αυτοεκπαίδευσης με προβολή από βίντεο μαθήματος, το οποίο μπορεί να επαναλάβει ο εκπαιδευόμενος όσες φορές χρειαστεί, πέραν των ωρών κλασικής διδασκαλίας.
  5. Επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας του υποψήφιου.
  6. Έκδοση κάρτας εγγραφής.
  7. Έκδοση του πιστοποιητικού.